NYT FRA GREVE ROKLUB – April 2024

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/4-2024 kl. 10

På ordinære generalforsamling 2/3-24 blev regnskabet for 2023 og budgettet for 2024 ikke vedtaget. Det blev besluttet at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling med disse punkter på dagsordenen. Desuden fik vi ikke valgt et nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant.

Referat fra generalforsamlingen vedlægges dette nyhedsbrev. Her kan du også læse at forslaget om forhøjelse af kontingentet i 2024 blev vedtaget. Desuden vedlægges det reviderede regnskab samt et nyt budgetforslag, hvor den vedtagne ændring af kontingentet er indregnet.

På baggrund af ovenstående indkaldes dermed jfr. vedtægtens § 9 stk. 1 til ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/4-24 kl. 10 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af regnskab for 2023
 3. Godkendelse af budget for 2024
 4. Valg af et medlem til bestyrelsen
 5. Valg af en suppleant
 6. Eventuelt

Der serveres kaffe/te og kage til de fremmødte. Tilmelding sker på holdsport.

Generalforsamling i Roklubbens Venner lørdag 20/4-2024

Vennernes generalforsamling blev udsat til lørdag 20/4-24 idet regnskabet ikke kunne forelægges. Dagsordenen er som tidligere udsendt.

Konstituering af bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2/3-24 består bestyrelsen indtil videre af følgende:

 • Formand: Jens Revall
 • Kasserer: Michael Halvorsen
 • Sekretær: Curt Gyde Sørensen
 • Bestyrelsesmedlem: Kim Boyborg
 • Bestyrelsesmedlem: Allan Dalager Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem: Keld Nørmølle

Den sidste bestyrelsespost er vakant ligesom posten som suppleant også er vakant.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Jens tager sig af repræsentation af klubben og udarbejder dagsorden og har ansvar for udsendelse af nyhedsbreve mv., samt hjemmesiden.

Michael fører klubbens regnskab og har styr på økonomien.

Curt har ansvar for medlemskartotek og kontingentopkrævning og laver referat fra bestyrelsens møder samt indgår i arbejdet med udarbejdelse af nyhedsbreve.

Kim har ansvar for aktiviteter på vandet – fungerer som rochef – og er som medlem bindeled til tur- og aktivitetsudvalget, hvor de praktiske opgaver løses.

Allan har ansvar for klubhusets drift og vedligeholdelse og er medlem af hus og materiealeudvalget som bidrager til løsning af de praktiske opgaver. Allan er desuden ansvarlig for digitalisering og med i digitaliseringsudvalget.

Keld har ansvar for materiellet (robåde og kajakker mv) drift og vedligeholdelse og for bådebroen, herunder op- og nedtagning, samt for roklubbens deltagelse i havnens vagtordning. Keld er medlem af hus og materialeudvalget som bidrager til løsning af de praktiske opgaver.

Allan og Keld indgår i et samarbejde om de ting som overlapper hinanden indenfor deres områder.

Hvis vi for valgt et nyt medlem til bestyrelsen skal vedkommende kan have ansvar for vinteraktiviteter og sociale aktiviteter samt evt. ungdomsarbejde.

Standerhejsning lørdag 6/4-2024 kl. 12

Foråret er godt på vej og det kribler i enhver roer for at komme på vandet og nu sker det endelig. Lørdag 6/4-24 kl. 12 bliver standeren hejst og så er rosæsonen 2024 officielt åbnet. Mød op og vær med – du kan måske også allerede samme dag få den første rotur. Arrangementet slutter af med at der bliver lagt pølser på grillen.

Aktivitetsplan

Tur og aktivitetsudvalget har lavet en flot plan over de aktiviteter som vi i hvert fald skal have i den kommende rosæson. Planen vedlægges dette nyhedsbrev og bliver også sat op på opslagstavlen i klubben. Der er planlagt flere fællesture til andre rofarvande. Læs den igennem og find allerede nu de aktiviteter du gerne vil med på og skriv dem ind i kalenderen så du ikke går glip af dem.

Korttursstyrmandskursus

Greve Roklub inviterer alle interesserede inrigger-roere til at uddanne sig til korttursstyrmænd.

HVORFOR

Korttursstyrmænd er med til at styrke aktiviteten i klubben. Det giver fleksibilitet og større frihed for den enkelte. Man lærer mange spændende ting om det at være roer og at være på vandet.

HVAD

Kurset er gratis og afholdes i klubben af klubbens instruktører. Pensum er delvist lavet af DFfR og er en del af uddannelsen på vej til langtursstyrmand, hvis man senere skulle få lyst til det. Når man har gennemført kursets teoretiske del og praktiske prøve, kan bestyrelsen tildele korttyrsstyrmandsret. En korttursstyrmand må tage frigivne roere på tur i klubbens lokalfarvand.

HVEM

Man skal gerne have roet i et par år og være klar til at tage ansvar for andre mennesker. Der kræves ikke nogle forudgående kundskaber udover almindeligt overblik og evne til at træffe beslutninger og kommunikere dem klart. Det er en fordel, hvis man mener at kunne de fleste kommandoer.

HVORNÅR

Lørdag 4. maj kl 9-15 (ca): Teoretisk del

Søndag 5. maj kl 9-15 (ca): Praktisk del.

Om søndagen vil vi starte med en opsummering af de vigtigste punkter fra teorien. Denne del er især målrettet kursister fra sidste år, som gerne vil have en opfrisker. Nye kursister kan vælge at springe dette over. (9.00-10.00) Herefter ca en time med materiel og knob. (10.00-11.00) Så tager vi på vandet og spiser en frokost undervejs. Her laves øvelser og små overraskelser. Der indgår også en landgang på strand. (11.00-15.00)

MEDBRING

Madpakke, drikkedunk Rotøj og vadesko Skiftetøj

Carsten

Køkkenprojektet

Som det fremgår af disse billeder er vi næsten færdige med renoveringen af vores køkken. Der mangler lamper og lidt finish. Generelt er det blevet fantastisk flot og der skal lyde en stor tak til de mange flittige medlemmer som har lagt mange arbejdstimer i at nå dette resultat. Vi kan nu se frem til mange gode kreationer af mad i den kommende tid.

Fællesspisning onsdag 3. april 2024 kl. 19

Fællesspisningen har været aflyst nogle gange imens køkkenet er blevet renoveret, men nu hvor det er ved at være færdigt kan vi atter indbyde til spisning og hygge. Den første klubaften med fællesspisning bliver 3. april kl. 19, hvor det denne gang er Curt som har kastet sig over madlavningen. Curt serverer sporvognskål, med brød og salat til. Tilmeld dig på holdsport og kom og vær med til at indvie køkkenet.

Svømmeprøve

Du kan nå det endnu – aflægge svømmeprøve – så du er klar til at komme på vandet og være sikker på at du også kan klare dig, hvis uheldet er ude.

Vi har svømning til udgangen af april måned om mandagen, dog undtaget 25/3 og 1/4 hvor der er lukket pga. påsken.

Aktivitetskalenderen for april:

Svømning hver mandag kl. 20

Opsætning af bådebro 23/3-24 kl. 9

Klubaften med hyggeligt samvær og strik og spil onsdagene 6, 20 og 27/3 kl. 19

Klubaften med fællesspisning onsdag 3/4 24 kl. 19

Standerhejsning lørdag 6/4-24 kl. 12

Klubaften med fællesspisning onsdag 17/4-24 kl. 19

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/4-24 kl. 10 i klubhuset og generalforsamling i Roklubbens Venner.

Fra 6. april 2024

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall

Skriv et svar