NYT FRA GREVE ROKLUB – Marts – 2024

Generalforsamling i Greve Roklub og Roklubbens Venner lørdag 2/3-2023 kl. 10

Husk vi har generalforsamling 2/3-24 kl. 10. Det foregår i roklubben. Dagsorden med forslag om forhøjelse af kontingentet, årsberetning for 2024 er sendt ud. Regnskab og budgetforslag vil blive sendt ud hurtigst mulig

Efter generalforsamlingerne er Roklubbens Venner vært for en let frokost. Den består i år af pølser på grillen med hjemmelavet kartoffelsalat, da vi ikke kan være sikre på at det nye køkken er fuldt funktionsdygtigt inden 2/3-24. Tilmeld dig til frokosten på holdsport, så vi er sikre på at der er mad nok til alle.

Det skal bemærkes at der skal vælges to nye medlemmer til roklubbens bestyrelse, idet Carsten Lemann Bunch ikke genopstiller til posten som rochef samt at Sussie Munch fratrådte bestyrelsen i efteråret, hvorfor der skal vælges en ny sekretær for 1 år.

Køkkenprojektet

Vi er kommet langt med køkkenet. Flemming og Flemming (Quist og Lux) har lagt et flot klikgulv i køkken og mellemgang og Flemming L. har sat strøm og kontakter op til det nye køkken. Desuden er væggene blevet spartlet og der er sat glasvæv op som er blevet malet. Køkkenelementerne er samlet og klar til at blive sat på plads. Så vi kan begynde at se afslutningen.

Det er fantastisk at vi har så dygtige og flittige medlemmer som kan lave dette arbejde. Uden deres indsats ville det aldrig være muligt at få den slags forbedringer af vores klubhus.

Der er, som nævnt, stadig noget arbejde tilbage, så hvis du har tid og mulighed for at give en hånd med, så er du mere end velkommen.

Nye gryder

Der er opstået et lidt specielt problem i forbindelse med renoveringen af vores køkken. Vi fik jo et pænt køkken inkl. hårde hvidevarer og her opstår problemet, idet det nye komfur er med induktion. Det betyder at de mange gode og store gryder vi har ikke anvendes på det nye komfur. Vi har to gode pander som kan anvendes, men vi vil komme til at mangle gryder.

Er vi så heldige, at der blandt vores medlemmer er nogle som har gryder beregnet til induktions komfur de ikke bruger, så må de meget gerne komme i brug i roklubben.

Donationer til Greve Roklub

Vi har i 2023 fået en gave/donation på kr. 8000 med bemærkning om at pengene skal anvendes til vedligeholdelse og fornyelse i Greve Roklub. Desuden har Bent Hummelshøj doneret et nyt armatur til vores køkken. Vi kan ikke takke nok for den støtte som vi modtager og pengene kommer jo til stor hjælp i forbindelse med renoveringen af køkkenet.

Troldevandring flyttet til 9/3-24 kl. 10

Næste tur går til Hvidovre hvor vi skal finde Bakketop Trine. Datoen var flyttet til 24/2-24 med start kl. 10, med mindre der skal laves køkken. Som beskrevet ovenfor er der stadig noget arbejde tilbage på køkkenet. Desuden er der pt. så mudret i området omkring Bakketop Trine, pga. den megen regn der er faldet, at det ikke vil være en fornøjelse at gå i det område pt.

Turen udskydes derfor til 9/3-24. Så du kan sagtens være med til både aktiv lørdag, ved en travetur og ved køkkenprojektet.

Fællesspisning 6/3-24 ændres

Køkkenprojektet har taget noget længere tid end vi oprindeligt havde forventet. Til gengæld bliver det flot og sikkert og betydeligt bedre end det vi havde.

Det betyder også at vi har valgt at aflyse fællesspisningen 6/3-24 og i stedet have almindelig klubaften med strik og spil. Det betyder at første klubaften med fællesspisning bliver 3. april 2024 kl. 19.

8GP næste runde er 13/3-24

Runden i februar blev afsluttet 14/2, hvor the oar-some ladies roede. Desuden har mixholdene i forskellige aldersklasser også gennemført 4 gange 2000 m.

Resultaterne kan findes på 8gp.dk.

Næste runde i marts måned afvikles onsdag 13/3 kl. 19. Her skal der roes 4 gange 15 minutter.

Opsætning af bådebro lørdag 23/3-24 kl. 9

Vi nærmer os så småt forår og start på rosæsonen. Vi har standerhejsning lørdag 6/4-24 kl. 12 og forinden skal vi have gjort bådebroen klar. Det er fastsat til lørdag 23/3-24 fra kl. 9, så vi kan få det klaret inden påskeugen, og hvis det viser sig at der skal bruges mere end 1 dag, så er der tid til få det hele klaret inden standerhejsningen.

Tilmeld dig på holdsport.

Svømmeprøve

Du skal kunne svømme, når du ror i Greve Roklub – det er faktisk et krav. 300 m for inriggerroere og 600 m, hvis du ror i kajak.

Via dit medlemskab kan du hver mandag kl. 20.00 svømme i Greve Svømmehal.

For kr. 50,- kan du svømme hver mandag helt frem til medio april. Det er vildt billigt, en enkelt gang svømning koster ellers kr. 74,-!

Kontakt Lene Petersen på tlf. 21270781 for køb af et grønt svømmebånd, så du kan komme ind.

Så mød frem og træn med andre gode medlemmer, så vi kan vise hinanden, at vi kan klare kravene. Det skylder vi hinanden, når vi skal på vandet sammen.

Husk på at instruktører og styrmænd påtager sig et ansvar for alle i båden, hver eneste gang vi skal på vandet.

Vis ansvar overfor dig selv og dine klubkollegaer.

Ny båd forsinket

Vi havde fået lovning på at vores nye båd skulle være klar til levering inden 1. april 2024, men forskellige omstændigheder har betydet at den først kan leveres 1/5-24. Det betyder at vi må have lidt tålmodighed med at kunne tage den i brug. Navngivningen forventes at finde sted i forbindelse med vores åbent hus-arrangement.

Aktivitetskalenderen for marts:

Svømning hver mandag kl. 20

Ro-yoga hver mandag kl. 17 – undtagen 26/2-24

Funktionel træning hver tirsdag kl. 19

Ro-spinning med instruktør hver torsdag kl. 18 og 19 samt hver tirsdag og torsdag kl. 10 uden instruktør.

Generalforsamling lørdag 2/3-24 kl. 10 i klubhuset

Køkkenprojekt 24/2-24 kl. 9

Aktiv lørdag 9/3-24 kl. 10

8GP onsdag 13/3-24 kl. 19

Opsætning af bådebro 23/3-24 kl. 9

Klubaften med hyggeligt samvær og strik og spil onsdagene 6, 20 og 27/3 kl. 19

Klubaften med fællesspisning onsdag 3/4 24 kl. 19

Standerhejsning lørdag 6/4-24 kl. 12

Jens Revall

Skriv et svar