KAJAK REGLEMENT FOR GREVE ROKLUB

KAJAK REGLEMENT
FOR GREVE ROKLUB
Februar 2021
De tre kompetence grupper – Kanin, K1 og K2
Disse bestemmelser er udarbejdet for din sikkerheds skyld. Samtidig skal de sikre at du som
kajakroer opnår de fornødne færdigheder for at færdes sikkert på vandet, i en kajak du
behersker.
Roerne er inddelt i 3 grupper: Kaniner, K1’ere og K2’ere. Kaniner er roere under instruktion.
K1’ere har bestået instruktionsperioden og har som hovedregel pligt til at ro med ledsager.
K2’ere er erfarne roere der kan tage alene på tur.
Reglementet er delt op i afsnit: Et sommerreglement, et langtursreglement og et
vinterreglement.
Sommerreglementet beskriver regler og færdigheder for de 3 grupper af roere.
Sommerreglementet gælder som så for hele året, dog er der skærpede sikkerhedsbestemmelser
i vinterhalvåret (se vinterreglementet). Langtursreglementet beskriver regler for roning
udenfor eget roområde.
Sommerreglement
Regler og færdigheder for Kaniner:
1. Medlem i Greve Roklub der er under instruktion, eller fremmede på prøvetur
2. Fyldt 12 år
3. Skal kunne svømme 600 m. Forud for hver sæson, er der krav om, at roeren skrifteligt
tilkendegiver overfor bestyrelsen, at man er stand til at svømme 600 m uden
redningsvest.
4. Ror altid med svømme-/redningsvest og i følgeskab med en kajakinstruktør
Regler for K1:
1. Før roning undersøges kajakken for skader og mangler
2. Ror fortrinsvist i stabile kajakker
3. Der roes som hovedregel aldrig alene. Følgebåden kan enten være en inrigger eller
anden frigivet kajakroer (minimum K1). Er du under 15 år skal ledsageren være over 18
år. Bestyrelsen/kajakrochefen kan dog på tur-til-tur basis vælge at give dispensation og
lade erfarne K1’ere ro alene, forudsat at vandtemperatur og vejrudsigt tages i
betragtning.
4. Der må roes dagsture i det lokale farvand, som strækker sig fra Køge til Brøndby. Indtil
der er roet 100 km er farvandet begrænset fra ishuset i Solrød til Hundige havn
5. Der må roes i dagtimerne fra 30 minutter før solopgang til 30 minutter efter solnedgang
6. Skal holde sig indenfor en afstand af 300 m fra kysten
7. Ror altid med svømme-/redningsvest.
8. Er kajakken ikke udstyret med et skot, der sikrer kajakkens opdrift ved bordfyldning,
medbringes altid et øsekar eller lignende
Færdigheder for K1
1. Opfylde punkterne nævnt under ”Regler for Kanin”
2. Kan ved kæntring bjærge sig selv og kajakken i land
3. Skal have opnået tilfredsstillende roteknik
4. Kan udføre makkerredning
5. Har kendskab til reglerne ”Lov og ret på vandet” beskrevet i hæftet fra Søsportens
Sikkerhedsråd.
6. Har kendskab til indholdet af pjecerne ”Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak” og
”Værd at vide om vejr og bølger” begge udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd.
Regler for K2:
1. Før roning undersøges kajakken for skader og mangler
2. Må ro i mere skrøbelige kajakker. Disse må dog ikke anvendes til entringsøvelser
3. Der må roes solo i det lokale farvand, som strækker sig fra Køge til Brøndby
4. Skal holde sig indenfor en afstand af 300 m fra kysten.
5. Der skal altid medbringes 1 svømme-/redningsvest pr. ombordværende.
6. Er kajakken ikke udstyret med et skot, der sikrer kajakkens opdrift ved bordfyldning,
medbringes altid et øsekar eller lignende
7. Bestyrelsen kan inddrage K2-tilladelsen
Færdigheder for K2:
1. Opfylde punkterne nævnt under ”Færdigheder for K1”
2. Roere under 16 år skal have forældrenes samtykke
3. Kan iføre sig redningsvest i vandet
4. skal man kunne entre kajakken ved egen hjælp to på hinanden følgende gange og føre den
videre
5. Skal have opnået tilfredsstillende roteknik og balance
6. Udvise ansvarlighed og dømmekraft jf pjecerne ”Værd at vide om sikkerhed i kano og
kajak”, ”Værd at vide om vejr og bølger” og ”Værd at vide om kulde og påklædning til
søs” fra Søsportens Sikkerhedsråd alle udgivet af Søsportens Sikkerhedsråd.
7. Skal kunne svømme 1000 m
8. Have roet mindst 200 km
9. Kendskab til søkort & kompas
I øvrigt opfordres til jævnligt at træne på redningsteknikkerne. Forud for hver rosæson, er
der krav om, at man skrifteligt tilkendegiver over bestyrelsen, at man er i stand til at
svømme 1000 m uden redningsvest.
Skader på kajakkerne og andet materiel opstået pga. grov hensynsløshed erstattes af roeren
selv.
Langtursreglement
Roning udenfor det lokale rofarvand anses for langture. Disse aftales altid med en
instruktør/bestyrelsesmedlem – hvis muligt bør kajakrochefen kontaktes. Overskrides det
aftalte hjemkomsttidspunkt væsentligt kan bestyrelsen foranledige kajakken afhentet på
roerens regning. Kajakkerne skal altid være hjemme til klubarrangementer og
kanininstruktion. På en langtur skal der minimum være en K2’er pr. 2 K1’ere, men
bestyrelsen/kajakrochefen kan i særlige tilfælde vælge at dispensere for denne regel.
Vinterreglement
I vinterhalvåret, hvor vandtemperaturen er under 10°C skal beklædningen beskytte mod
underafkøling. En sådan beklædning består som minimum af en vind- og vandafvisende
yderbeklædning samt gerne flere lag af svedtransporterende undertøj som kan holde på
varmen, når man ligger i vandet. Det store varmetab fra hovedet bør også reduceres med f.eks.
en hue. Vinterroere skal gøres sig bekendt med indholdet af pjecen ”Værd at vide om kulde
og påklædning til søs” fra Søsportens Sikkerhedsråd.
Desuden er den maksimale roafstand fra kysten indskrænket til 50 m. Hav altid for øje at en
kajaktur kan føre til en svømmetur.
Generelle regler for nye aktive medlemmer
1. Nye medlemmer, der ønsker at ro kajak, skal orienteres om risikoen ved at ro, hvis
man lider af sygdomme, der kan medføre lammelser eller mistet bevidsthed.
2. Nye medlemmer, der ønsker at ro kajak, skal ved underskrift oplyse, hvis de lider af
sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden.
3. Nye medlemmer, der ønsker at ro kajak, skal ved underskrift acceptere, at de ror kajak
på egen risiko, og at de har læst og forstår klubbens kajakreglement.
4. Nye medlemmer, der ønsker at ro kajak, skal overfor bestyrelsen kunne dokumentere,
at de har opnået færdigheder svarende til K1 eller K2 status i en anden klub. Hvis
dokumentationen ikke er tilfredsstillende kan bestyrelsen vælge at dispensere for
denne regel og i stedet gennemføre en praktisk test udarbejdet af en uddaneet
kajakinstruktør i klubben.
Godkendt af bestyrelsen
Greve Roklub
Februar 2021