NYT FRA GREVE ROKLUB – Juli – 2 -2024

Ekstraordinær generalforsamling onsdag 21/8-24 kl. 18

Vores kasserer gennem 4 år Michael Halvorsen er desværre nødsaget til, pga. helbredsmæssige årsager, at trække sig fra opgaven.

Der indkaldes derfor, i henhold til vedtægtens § 9, til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 21. august 2024 kl. 18, med det formål at få valgt en ny kasserer. Dagsordenen er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af sekretær
 4. Valg af suppleant
 5. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår Sanne Møller bliver valgt som kasserer.

Sanne tiltrådte posten som sekretær i juni måned efter Curts udtræden af bestyrelsen og hun har tilkendegivet at hun er villig til at overtage opgaven som kasserer og samtidig beholde opgaven med medlemskartotek og kontingentopkrævning.

Det betyder at posten som sekretær atter bliver ledig og derfor skal vi have valgt en ny, ligesom der også skal vælges en suppleant i stedet for Sanne. Eventuelle interesserede kan kontakte Jens og få oplysninger om hvilke opgaver der er som sekretær.

Ekstraordinær generalforsamling i Roklubbens Venner 21/8-24

Michael er også kasserer i Roklubbens Venner og trækker sig også fra denne post. Der skal derfor også afholdes ekstraordinær generalforsamling i her med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af kasserer
 3. Valg af bestyrelsesmedlem
 4. Eventuelt

Bestyrelsen foreslår Sanne Møller bliver valgt som kasserer.

Sanne er villig til at modtage valgt til posten. Curt Gyde Sørensen har meldt sig ud af Greve Roklub og kan derfor ikke længere være medlem af bestyrelsen for Roklubbens Venner. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Medlemsmøde og fællesspisning onsdag 21/8-24

Onsdag 21/8-24 var oprindeligt afsat til at holde medlemsmøde med fokus på evaluering af udvalgenes arbejde og funktioner og derefter afslutte med fællesspisning. Vi håber der stadig vil være tid til at holde medlemsmøde efter de ekstraordinære generalforsamlinger og at vi bagefter kan nyde den dejlige mad vi får serveret.

Energitjek af vores klubhus

Greve Roklub er blevet udvalgt af DFfR og DKK til at få et besøg af en energikonsulent og få foretaget et energitjek af vores klubhus. Vi skal i den forbindelse afholde et møde, hvor 5 andre ro- og kajakklubber kan deltage og få information om energiforbedringer.

Vi får besøg af en medarbejder fra Energitjenesten som vil gennemgå vores hus og derefter komme med forslag til forbedringer.

Mødet vil blive afholdt til oktober, hvor deltagere fra bestyrelsen og hus- og materialeudvalget deltager fra roklubbens side.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – Juli 2024

Langtur på Københavns Kanaler lørdag 29/6

Ti friske roere drog afsted til Amager Roklub lørdag morgen og de havde en fantastisk tur rundt i Københavns havn. Der blev roet i alt 20 km og vejret viste sig fra den pæne side. Billederne, som er taget at Anja, taler for sig selv.

Man får lyst til at deltage og ærgrer sig over ikke at være med. Det kan der rådes bod på, for vi gentager turen 7/9-24, så skriv det i kalenderen allerede nu og tilmeld dig på holdsport. Vi satser på at vores kajaktrailer er brugbar til den tid, så kajakroerne også kan deltage.

Bådebroen

Røret er nu sat op på begge sider af broen, så det nu kan lade sig gøre at lægge til broen uden at komme ind under den. Der arbejdes på at få sat nyt træ på siderne af broen, herunder også lodrette stolper ned i vandet på det yderste stykke. Kontakt Keld Nørmølle hvis du har mulighed for at hjælpe med at få det til fungere.

Ungdomssøndag 23/6-24

Det var nødvendigt at flytte ungdomssøndagen en uge, da vejr og vand ikke var egnet til at lege på vandet 16/6. Heldigvis var forholdene helt i top ugen efter og der var god tilslutning til aktiviteten, selvom der jo altid er plads til flere.

Der blev prøvet kajak og SUP boards og det skabte glæde hos deltagerne. Vi ser frem til at der kommer flere når vi gentager det hele til august.

Skt. Hans aften i klubben

De friske fortsatte med en hyggelig aften i roklubben og tog en tur ud på vandet for at se på de mange bål der var langs kysten.

Ændring i bestyrelsen

Curt Gyde Sørensen har valgt at trække sig fra posten som sekretær i bestyrelsen. Det betyder at Sanne Møller som er suppleant overtager opgaven frem til den næste generalforsamling. Curt har efterfølgende meldt sig ud af Greve Roklub.

Opkrævning af kontingent

Der er sendt opkrævning af kontingent ud til betaling pr. 1/7-24. Det skal bemærkes at der ved den opkrævning er foretaget en regulering af kontingentet i forhold til vedtagelsen på den seneste generalforsamling.

Nye luft til luft varmepumper

Vi har endnu en gang modtaget gavmilde gaver fra Bent Hummelshøj. Denne gang drejer det sig om 2 luft til luft varmepumper som vi skal have sat op i bådehallen, så det bliver muligt at holde den frostfri til vinter. Vi takker mange gange for den flotte hjælp.

Medlemsmøde onsdag 21/8-24 kl. 17.30

Vi vil gerne invitere alle medlemmer og især de som er aktive i et udvalg til at evaluere forløbet af rosæsonen indtil nu samt høre om ideer til hvordan vintersæsonen skal være. Skriv det ind i kalenderen allerede nu og tilmeld dig på holdsport. .Skal du også deltage i den efterfølgende fællesspisning skal du tilmelde dig særskilt hertil. Instruktion og aften roning er aflyst pga. smødet.

Problemer med kloakken

Der arbejdes stadig på sagen med vores kloak, så vi må have tålmodighed lidt endnu.

Indtil det er i orden igen må vi benytte toilettet på havnen. Nøgle dertil hænger på opslagstavlen bag computeren.

Det er fortsat muligt at benytte bade faciliteterne.

Ny nøgle til klubhuset

Låsen i døren til i klubhuset er skiftet 24/5-24. Du kan få byttet din gamle nøgle til en ny. Kontakt Carsten eller Jens og få en ny nøgle.

Aktiviteter i juli måned:

Der er ingen fastlagte aktiviteter i juli måned pga. sommerferien, men du vil altid kunne samle nogle rovenner og tage på en tur udover de faste rotider.

Fast roprogram

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall

Medlemsmøde med fokus på udvalgenes arbejde – 21. aug. 2024, kl. 17.30

Vi vil gerne invitere alle medlemmer og især de som er aktive i et udvalg til at evaluere forløbet af rosæsonen indtil nu samt høre om ideer til hvordan vintersæsonen skal være.
Skal du også deltage i den efterfølgende fællesspisning skal du tilmelde dig særskilt hertil.
Instruktion og aften roning er aflyst pga mødet.

NYT FRA GREVE ROKLUB – Juni 2024

Åbent hus og bådedåb

Det var en fantastisk dag med åbent hus, hvor Annette navngav vores nye robåd. Den hedder Karlslunde. Der var mange som fik en prøvetur i både inrigger og kajak. Tak til alle som hjalp til med få det til at fungere.

Vi skal også takke Nordea Fonden, Sparnordfonden, Friluftsrådet og Greve Kommune for, at de med deres støtte, har gjort det muligt for os at anskaffe den flotte båd.

Jens og Jari hentede båden i Vejle fredag 24/5 og fik den sikkert frem til roklubben. Billederne fra dagen viser tydeligt hvor dejlig en dag det var.

Greve Sommerfestival ved Borgerhuset

Greve Roklub havde i år en stand ved Greve Sommerfestival for at gøre reklame for vores klub. Der var mange besøgende og vi viste vores nye inrigger frem. 1000 tak til alle der var med, kom forbi og ikke mindst lånte alt grejet ud til en forrygende fest i dag på sommerfestival.

Vi har i den grad hygget os og givet folk sved på panden og mange lysten til at komme forbi vores klub 👏🥳🇩🇰

Fællesspisning onsdag 12 og 26/6-24 kl. 19

På onsdag laver Mariann marinerede spareribs og grønsager på grillen samt salat. Så skal du være med til fællesspisning så tilmeld dig på holdsport eller send en sms til Jens på 21557649.

Det bliver som sædvanlig en hyggelig aften med god mad så der er ingen grund til at holde sig tilbage. Og hvis du skal have samvittigheden i orden kan du tage en dejlig rotur inden vi spiser. Her starter vi kl. 17.

Næste fællesspisning inden sommerferien bliver 26/6. Menuen vil blive meldt ud ca. 1 uge før på vores Facebook side.

Skt. Hans aften 23/6-24 kl. 18.

Traditionen tro så bliver der tændt op for grillen til Skt. Hans, hvor du selv medbringer det som skal grilles. Når maden er spist er det tid at tage en tur på vandet og så på de mange bål der bliver tændt på stranden. Tilmeld dig på holdsport hvis du vil have den oplevelse med.

Ungdoms søndag 16/6-24 kl. 10

Gitte og Anja inviterer vores unge medlemmer til en aktiv søndag i Greve Roklub og de er velkomne til at tage deres venner med. Kom og oplev et fællesskab både på land og vand. Tilmelding foregår på holdsport under rubrikken øvrige aktiviteter.

Langtur på Københavns Kanaler lørdag 29/6-24 kl. 9

Skal du med på en de mest eftertragtede langture så tilmeld dig på holdsport. Turen er både for kajak og inrigger roere. Vi låner både i Amager Ro- og Kajakklub og tager på kanalrundfart gennem Frederiksholms Kanal, forbi Thorvaldsens museum og Christiansborg. Derfra går turen videre forbi Nyhavn og Langelinie til Trekroner, hvor vi spiser de medbragte klemmer. Når maven er fyldt går turen tilbage bag om operaen og til Christianshavn Kanal, hvor vi skal have kaffe og kage, og herfra videre til ARK. Det er en tur som giver mange oplevelser og hvor man kan prøve alle sine færdigheder indenfor roteknik og kommandoer. Tilmeld dig på holdsport.

Tillykke

Kim, Gitte, Jari og Stine har a,lle bestået IPP2 kurset og er dermed blevet flere om at instruere nye kajakroere til IPP1 og IPP2 niveau. Det er dejligt at vi er kommet så langt at vi igen kan oplære interesserede i at ro kajak.

Greve Roklub på Instagram

Vi har nu fået en profil på Instagram, hvor du kan lægge billeder og historier op om dine oplevelser på vandet og i Greve Roklub i det hele taget. Det er meningen at det skal være et vindue ud til omverdenen, hvor vi kan vise de mange glæder der er ved rosporten i almindelighed og Greve Roklub i særdeleshed.

Bådebroen

Keld Nørmølle er i gang med at få gjort vores bådebro mere sikker at lægge til ved. Hvis du har gode forslag og tid til at give en hånd med må du meget gerne kontakte Keld herom.

Problemer med kloakken

Kloakrøret under huset ikke er gået fra hinanden, så det har været nødvendigt at lukke for begge toiletter. Allan er i gang med at få det repareret eller fornyet, afhængig af hvad der er muligt. Indtil det er i orden igen må vi benytte toilettet på havnen. Nøgle dertil hænger på opslagstavlen bag computeren.

Det er fortsat muligt at benytte bade faciliteterne.

Ny nøgle til klubhuset

Låsen i døren til i klubhuset er skiftet 24/5-24. Du kan få byttet din gamle nøgle til en ny. Kontakt Carsten eller Jens og få en ny nøgle.

Aktivitetskalenderen for maj/juni:

Lørdag 8. juni kl. 10 – Roskoledag

Lørdag 8. juni kl. 18 – Sommerfest

Onsdag 12. juni kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Søndag 16. juni kl. 10 – ungdoms søndag

Søndag 23. juni kl. 18 – Skt. Hans med fællesspisning og kig på bålene

Onsdag 26. juni kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Lørdag 29. juni kl. 9 – fællestur til Københavns havn og kanaler.

Fast roprogram

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall

Greve Sommerfestival – 1. jun. 2024, kl. 11.00

Vi har en stand på Greve Sommerfestival 1/6, hvor vi skal gøre reklame for rosportens glæder og for vores klub.
Kom og vær med til at vise og fortælle om Greve Roklub. Det behøver ikke at være hele dagen, nogle timer er også godt.
Kontakt Anja Revall tlf 28786294 eller Curt tlf 20142145 for yderligere information.
Ved tilmelding så skriv i chatten, hvilken tid på dagen der passer dig bedst.

NYT FRA GREVE ROKLUB – Maj – 2 2024

Åbent hus og bådedåb lørdag 25. maj 2024 kl. 10 – 14

Vores nye båd bliver hentet 24/5-24 så den er klar til at blive døbt når vi har åbent hus.  

Vi har bestilt fremragende vejr og håber at mange af medlemmerne møder op til den festlige dag, hvor vi serverer ’bobler’ til alle fremmødte.

Vi håber også at der vil komme mange nysgerrige forbi som vi kan gøre interesserede i vores dejlige sport og give en prøvetur på vandet.

Tag dine venner og familie med.

Ny nøgle til klubhuset

Låsen i døren til i klubhuset bliver skiftet 24/5-24. Du kan få byttet din gamle nøgle til en ny, når du kommer til åbent hus og bådedåb 25/5. Hvis du ikke kan komme den dag, så kontakt Carsten eller Jens og få en ny nøgle.

Oprydning i bådehal og klubhus

Onsdag 15/5-24 var vinden ikke i sit gode lune, så det var ikke muligt at komme på vandet inden vi skulle have klubaften.

I stedet benyttede vi tiden på at få ryddet op i bådehal og klubhus, så det hele står indbydende og klart til vores åbent hus-arrangement. Vi fik også gjort plads til den nye båd.

Tak til de mange flittige hænder der altid er parate til at hjælpe til.

Vi mangler nu at få gjort bådebroen helt færdig. Der skal sættes noget nyt træ på siderne så bådene ikke kommer til skade, ligesom vi skal have sikret at man ikke kommer ind under broen når der lægges til den.

Greve Sommerfestival lørdag 1/6-24 ved Borgerhuset

Greve Roklub har i år en stand ved Greve Sommerfestival for at gøre reklame for vores klub. Curt og Anja står for arrangementet men der er brug for nogle flere som kan være tilstede i løbet af dagen. Det hele starter kl. 9 i roklubben med at samle grejet sammen og tage til Borgerhuset. Selve festivalen foregår i tidsrummet fra kl. 11 til 17. Der bliver lavet konkurrencer på romaskiner mv. Kontakt Anja og Curt og hør mere.

Sommerfest lørdag 8/6-24 kl. 18

Vi gentager succesen fra sidste års sommerfest. Du tager selv det med du vil spise og kan forberede det på grillen (kød, fisk, vegetar). Klubben serverer kartoffelsalat, en grøn salat og hvidløgsbrød.

Deltagerprisen er kr. 25 (børn under 15 år – gratis). Hvis du vil med så tilmeld dig på holdsport og send 25 kr. til Katja på mobile pay tlf. 23 34 14 21.

Drikkevarer sælges til rimelige priser.

Efter vi har spist den dejlige mad er der selskabslege og dans.

Vi ses.

Roskole 8/6-24 kl. 10 – 14

Inden sommerfesten er der roskole for nye medlemmer. Her får du lært mere om roningens glæder og skulle gerne kunne nå så langt at det bliver muligt at deltage i de mange aktiviteter på vandet bagefter. Tilmeld dig på holdsport.

Støtte til Greve Roklub

Hempelfonden har doneret kr. 10.000 til roklubben. Pengene skal bruges til indkøb af nye pagajer som passer til mindre roere. Desuden får vi nogle redningsveste med Hempelfondens logo på. Vi takker mange gange for denne uvurderlige hjælp.

Derudover har Anja og Gitte søgt Sparnord Fonden om kr. 10.000 til ungdomsarbejde og uddannelse af kajakinstruktører.

Problemer med kloakken

Vores kloak ved bad og toiletter virker ikke så godt. Det hænger formentlig sammen med at hældningen på kloakrøret under huset ikke er så stor samtidig med at det hænger frit. Allan vil samle et eksperthold som ser nærmere på hvad der kan gøres.

Under alle omstændigheder opfordres alle til at bruge stort skyl så der kommer mere flow på.

Praktisk oplysning

Keld beder om at medlemmerne kontakter ham telefonisk eller pr sms på 40 98 70 47 når de konstaterer at der mangler kaffe, te, affaldsposer mv., så han kan fylde lagrene op.

Nyt fra bestyrelsens møde 13/5-24

 • I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen er det aftalt at Anja får ansvaret for vinteraktiviteter.
 • Bådebroen skal monteres færdig, med beskyttelse af træ på siderne mm, så bådene ikke kommer til skade. Keld og Allan vil sammen med hus og materialeudvalget stå for dette.
 • Det aftales det at vi skal have en platform på Instagram, hvor vi kan komme ud til flere end på Facebook. desuden beholder vi den åbne Facebook side indtil videre og bruger den noget mere til at fortælle om hvad der foregår i klubben. Facebook gruppen Greve Roklub vi er medlemmer bevares til vores interne kommunikation. Allan vil tage ovenstående med til digitaliseringsudvalget.
 • Jens vil indkalde alle udvalg til opfølgning af forløbet inden starten på vintersæsonen. Mødet arrangeres 21/8-24 i forbindelse med en klubaften med fællesspisning. Udover udvalgsmedlemmer inviteres alle øvrige medlemmer til at deltage.
 • Keld vil undersøge nærmere angående anskaffelse af en palleløfter. Vi har en udgangspris på kr. 14000 plus moms. Vi skal sikre os at palleløfteren kommer fra et dansk firma og ikke bliver sendt fra Kina eller andet, så der følger ekstra omkostninger til told med.
 • Bådvognen til den nye båd er leveret og Allan vil finde en løsning på forlængelse af hyldeknægtene så de passer til en båd der står på en bådvogn. Arbejdet kan laves af BHS smed i Karlslunde.
 • Det aftales at vi indtil videre flytter Hedebo op så den nye båd kan ligge mellem den og Granhaugen. Det betyder at der skal findes en anden placering til SUP boardene.
 • Endelig aftales det at der skal foretages mærkning på bådvognene hvor de skal løftes med liften og ligeledes laves mærkning på gulvet hvor vognen skal stå når den løftes for at komme ordentligt på plads.
 • Den nye båd bliver hentet fredag 24/5-25 i Vejle af Holte Roklub som også skal have en ny båd. De bruger vores trailer og vi deles om udgiften. Allan vil sørge for at have bogstaver klar til at sætte navn på lørdag formiddag.
 • Vi får skiftet låsen til hoveddøren 24/5-24 til en mere sikker lås end den nuværende. Vi har købt 150 nye nøgler til låsen. Medlemmer med en gammel nøgle kan bytte den med en ny når vi har åbent hus 25/5-24. De medlemmer som ikke kan komme den dag kan kontakte Carsten eller Jens og få byttet nøglen. Det skal registreres hvem der får en ny nøgle.
 • Næste møde i bestyrelsen aftales til mandag 2/9-24 kl. 19 og
 • Der holdes opfølgningsmøde med udvalgene samt medlemsmøde onsdag 21/8-24 kl. 17.30.

Aktivitetskalenderen for maj/juni:

Lørdag 25. maj kl. 10 -14 – åbent hus og bådedåb

Onsdag 29. maj kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Lørdag 1. juni kl. 9 – 17 – Greve Sommerfestival ved Borgerhuset

Lørdag 8. juni kl. 10 – Roskoledag

Lørdag 8. juni kl. 18 – Sommerfest

Onsdag 12. juni kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Søndag 16. juni – ungdoms søndag

Søndag 23. juni kl. 18 – Skt. Hans med fællesspisning og kig på bålene

Onsdag 26. juni kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Lørdag 29. juni kl. 9 – fællestur til Københavns havn og kanaler.

Fast roprogram

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall

Referat fra ordinær generalforsamling i Roklubbens Venner 2/3-2024.

Jens indledte mødet med at oplyse at regnskabet for Roklubbens Venner, Hus- og bådfonden og Vennernes Fond ikke var blevet færdigt, hvorfor det ikke var muligt at gennemføre generalforsamlingen.

Det blev foreslået at udsætte afholdelsen af vennernes generalforsamling til lørdag 20. april 2024 kl. 10, hvor regnskabet vil kunne forelægges. Forslaget blev tiltrådt.

Den ekstraordinære generalforsamling for Greve Roklub vil blive afholdt samme dag.

Der bliver udsendt ny indkaldelse med dagsorden til begge møder.

Jens Revall                                              Bjarne Mortensen

Referent                                                  Dirigent

Referat for den ordinære generalforsamling lørd. 2/3-2024

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bjarne Mortensen blev foreslået som dirigent og valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægtens §7 stk. 2. Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer og 3 passive medlemmer. Dirigenten kunne derfor konstatere at generalforsamlingen beslutningsdygtig. Det blev dog bemærket at regnskabet ikke var udsendt rettidigt og at det ikke var påtegnet af revisorerne, hvilket blev accepteret.

Ad pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Jens henviste til den udsendte årsberetning. Derudover blev der redegjort for de forhandlinger der har været med Mosede Havn om ny lejekontrakt og krav om forhøjelse af vores leje med godt 100%. Lejen vil sandsynligvis blive forhøjet over 4 år så vi i 2027 når det niveau som havnen kræver. Niveauet svarer til den leje som de øvrige lejere betaler på havnen nemlig kr. 100 inkl. moms pr. m2. Havnen havde dog stillet et yderligere krav om at roklubben atter skal indgå i den vagtordning der er i sommersæsonen.

Leveringen af vores nye båd er blevet udskudt så vi først vil få den leveret 1/5-24. Det betyder at navngivning først finder sted i forbindelse med åbent hus-arrangementet 25/5-24.

Jens orienterede om nogle af vores vinterbaderes projekt med at få etableret en ny bro på sydsiden af havnen. Der er givet grønt lys fra Greve Kommune og sagen ligger nu hos Kystdirektoratet. Mosede Havn har intet imod at der laves en bro som foreslået. Der forestår efterfølgende et arbejde med at skaffe de nødvendige midler til at opføre broen. Greve Roklub vil gerne være behjælpelig med denne opgave. Det er hensigten at vinterbaderne indtil videre skal fortsætte med at være tilknyttet roklubben.

Jens rettede en tak til de mange flittige medlemmer som har arbejdet med renovering af vores hus og senest med det nye køkken. Særlig tak til Flemming Lux og Søren Johansen samt Flemming Quist for deres indsats med køkkenprojektet.

Der blev også rettet en stor tak til udvalgenes flotte arbejde. Det er dejligt at se så mange medlemmer der er med til at skabe miljø, aktivitet og trivsel i klubben.

Endelig takkede Jens for det store arbejde som instruktører og bestyrelse har udført i løbet af året. Uden deres indsats ville det ikke fungere.

Efter nogle få bemærkninger blev beretningen godkendt og taget til efterretning.

Ad pkt. 3: Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år

Formanden forelagde regnskabet på vegne af kassereren der havde meldt forfald. Han oplyste at der havde været en del problemer med at få regnskabet færdigt rettidigt. Det blev bemærket at der var en sammenlægningsfejl i tallene for 2022 og at der var en uoverensstemmelse i forhold værdien af en solgt kajak.

Revisorerne oplyste at de har godkendt regnskabet med forbehold for at de ikke har haft mulighed for at gennemgå bilagene. Det blev oplyst at der er aftalt et møde med kassereren, hvor dette kunne klares.

På den baggrund blev regnskabet ikke godkendt og det blev besluttet at det endelige og reviderede regnskab skulle fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling som kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen for Roklubbens Venner.

Ad pkt. 4: Fremlæggelse af budget (herunder fastsættelse af kontingent)

Formanden gennemgik det udsendte budgetforslag og bemærkede at det budgetterede underskud kunne dækkes af den kassebeholdning som klubben har. Han gjorde i den forbindelse opmærksom på at der fra denne beholdning også skulle fraregnes restudgiften til den nye båd samt en egenbetaling til en ny palleløfter. Det vil samlet betyde at kassebeholdningen vil være kr. 39.940, hvis budgettet godkendes. Budgettet er lagt med udgangspunkt i det nuværende kontingent. Hvis forslag om kontingentforhøjelse vedtages vil det give en merindtægt på kr. 14.900 og dermed øge kassebeholdningen til kr. 54.840.

Der var en drøftelse af kontingentets størrelse jfr. det fremlagte forslag under pkt. 5. Konklusionen blev at endelig vedtagelse af budgettet blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamling, hvor der så kunne være et samlet overblik over klubbens økonomi.

Ad pkt. 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

Carsten Lehmann Bunch motiverede sit forslag om forhøjelse af kontingentet med den væsentlige stigning i husleje som på længere sigt kræver en stigning i klubbens indtægter. Den kan kun komme via øget medlemstilgang og forhøjet kontingent.

Der blev udtrykt bekymring om en stigning i kontingentet ville betyde at nogle af de aktivt betalende medlemmer ville overgå til passivt medlemskab. Der var blandt de fremmødte medlemmer en generel holdning til at økonomien er god og at en stigning af kontingentet er nødvendig.

Forslaget blev sat til afstemning og blev godkendt med 24 stemmer for og 2 imod.

Det betyder at kontingentet fremover vil være følgende:

Familiemedlemskab kr. 2800,- pr. år

Seniormedlemskab kr. 1700,- pr. år

Ungdomsmedlemskab kr. 800,- pr. år

Vinterbadere kr. 400,- pr. år

Passive medlemmer kr. 250,- pr. år.

Kajakhotel inkl. begrænset medlemskab 1 kajak kr. 1300,- pr. år

Kajakhotel inkl. begrænset familiemedlemskab 1 kajak kr. 1600,- pr. år

Kajakhotel inkl. fuldt medlemskab (senior) 1 kajak kr. 2300,- pr. år

Kajakhotel inkl. fuldt familiemedlemskab 1 kajak kr. 3400,- pr. år

Ad pkt. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Valg af kasserer for 2 år – Michael Halvorsen blev genvalgt

Valg af sekretær for 1 år – Curt Gyde Sørensen blev valgt.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – Keld Nørmølle blev genvalgt. Carsten Lehmann Bunch modtog ikke genvalg.

Der var ingen kandidater som meldte sig og det blev bemærket at en del af det arbejde som hidtil har ligget hos bestyrelsens medlemmer gerne skulle føres over til de nedsatte udvalg. Der blev i den anledning fremført om det var nødvendigt med 7 medlemmer i bestyrelsen nu hvor vi havde fået en udvalgsstruktur. Det er det ikke nødvendigvis, men det kræver en vedtægtsændring at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil vurdere nærmere om der skal foretages ændringer til næste generalforsamling.

Konklusionen blev at den sidste bestyrelsespost er vakant og at det tages op igen på den ekstraordinære generalforsamling.

Valg af suppleant for 2 år – Nuværende suppleant Lene Petersen modtager ikke genvalg. Der var ingen kandidater der meldte sig, jfr. den ovenstående vakante plads i bestyrelsen. Konklusionen blev også her at posten er vakant og tages op igen på den ekstraordinære generalforsamling.

Ad pkt 7: Valg af udvalgsformænd efter behov, jf. § 12 stk. 4.

 1. Husforvalter: Allan Dalager Pedersen blev genvalgt
 2. Festudvalg: Curt Gyde Sørensen blev valgt
 3. Uddannelse og turaktiviteter: Carsten Lemann Bunch blev valgt
 4. Digitalisering: Michael Kjeldsen blev valgt
 5. Vinteraktiviteter: Anja Revall blev valgt
 6. Sociale aktiviteter: Anja Revall blev valgt

Det blev bemærket at festudvalg og udvalget for sociale aktiviteter skulle kædes sammen, da de dækker over hinandens områder. Årsagen til at der er et festudvalg skyldes at det nævnes særskilt i vedtægtens § 12

Ad pkt. 8: Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Gert Juul og Mariann Hjertoft modtog begge genvalg som suppleant blev Bjarne Mortensen valgt.

Ad pkt. 9: Eventuelt

 • Maria Vraa Schou-Petersen oplyste at hun var blevet kontaktet af DFfR som gerne ville høre mere om vores holdning til E-Roning. De havde bemærket at vi var meget aktive i 8GP og kunne derfor også have interesse i at deltage i e-roning. E-roning er en on-line konkurrence i ergometer roning, hvor man via computer live kan dyste mod andre roere. Køge Roklub har tilbudt at vi kan komme til dem og høre mere om konceptet. Endvidere opfordrede Maria alle til at komme og deltage i næste 8GP runde 13/3-24 kl. 19 hvor deltagere skal ro 15 min. hver.
 • Curt Gyde Sørensen anbefalede at roklubben søgte om optagelse i Greve Kommunes grønne råd. Bestyrelsen vil tage det op på det kommende møde.
 • Curt gjorde desuden opmærksom på at der skal findes en ny formand næste år, hvor Jens fratræder. Han appellerede til  at der allerede nu blev gjort overvejelser over hvem der vil overtage opgaven.
 • Kim Boyborg oplyste han er i gang med at sætte Steffen Beck ind hvordan vores logbog er bygget op og fungerer og efterlyste endnu et medlem med erfaring og interesse for IT til at være med så vi er flere som kender til logbogen så systemet ikke er så sårbart ved at der kun er få som kan løse evt. problemer.
 • Carsten Lemann Bunch gjorde opmærksom på at vi har et køkkenprojekt som skal gøres færdigt og at næste arbejdsdag er 9/3. Desuden er der en opgave med at få ryddet op i bådehallen og at broen skal sættes op den 23/3 så alt er klart til standerhejsningen 6/4-24.
 • Carsten foreslog også at det depositum vi betaler for svømmebåndet som giver adgang til svømning om mandagen, bliver ændret til gebyr. Der var blandt de fremmødte en tilslutning til det forslag og bestyrelsen vil tage stilling til forslaget.
 • Afslutningsvis takkede Jens Carsten for hans store indsats som rochef og udtrykte glæde ved at han fortsatte som tovholder i tur- og aktivitetsudvalget.

Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for en god debat.

Jens Revall                                              Bjarne Mortensen

Referent                                                  Dirigent

NYT FRA GREVE ROKLUB – April 2024

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/4-2024 kl. 10

På ordinære generalforsamling 2/3-24 blev regnskabet for 2023 og budgettet for 2024 ikke vedtaget. Det blev besluttet at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling med disse punkter på dagsordenen. Desuden fik vi ikke valgt et nyt medlem til bestyrelsen samt en suppleant.

Referat fra generalforsamlingen vedlægges dette nyhedsbrev. Her kan du også læse at forslaget om forhøjelse af kontingentet i 2024 blev vedtaget. Desuden vedlægges det reviderede regnskab samt et nyt budgetforslag, hvor den vedtagne ændring af kontingentet er indregnet.

På baggrund af ovenstående indkaldes dermed jfr. vedtægtens § 9 stk. 1 til ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/4-24 kl. 10 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af regnskab for 2023
 3. Godkendelse af budget for 2024
 4. Valg af et medlem til bestyrelsen
 5. Valg af en suppleant
 6. Eventuelt

Der serveres kaffe/te og kage til de fremmødte. Tilmelding sker på holdsport.

Generalforsamling i Roklubbens Venner lørdag 20/4-2024

Vennernes generalforsamling blev udsat til lørdag 20/4-24 idet regnskabet ikke kunne forelægges. Dagsordenen er som tidligere udsendt.

Konstituering af bestyrelsen

Efter generalforsamlingen 2/3-24 består bestyrelsen indtil videre af følgende:

 • Formand: Jens Revall
 • Kasserer: Michael Halvorsen
 • Sekretær: Curt Gyde Sørensen
 • Bestyrelsesmedlem: Kim Boyborg
 • Bestyrelsesmedlem: Allan Dalager Pedersen
 • Bestyrelsesmedlem: Keld Nørmølle

Den sidste bestyrelsespost er vakant ligesom posten som suppleant også er vakant.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Jens tager sig af repræsentation af klubben og udarbejder dagsorden og har ansvar for udsendelse af nyhedsbreve mv., samt hjemmesiden.

Michael fører klubbens regnskab og har styr på økonomien.

Curt har ansvar for medlemskartotek og kontingentopkrævning og laver referat fra bestyrelsens møder samt indgår i arbejdet med udarbejdelse af nyhedsbreve.

Kim har ansvar for aktiviteter på vandet – fungerer som rochef – og er som medlem bindeled til tur- og aktivitetsudvalget, hvor de praktiske opgaver løses.

Allan har ansvar for klubhusets drift og vedligeholdelse og er medlem af hus og materiealeudvalget som bidrager til løsning af de praktiske opgaver. Allan er desuden ansvarlig for digitalisering og med i digitaliseringsudvalget.

Keld har ansvar for materiellet (robåde og kajakker mv) drift og vedligeholdelse og for bådebroen, herunder op- og nedtagning, samt for roklubbens deltagelse i havnens vagtordning. Keld er medlem af hus og materialeudvalget som bidrager til løsning af de praktiske opgaver.

Allan og Keld indgår i et samarbejde om de ting som overlapper hinanden indenfor deres områder.

Hvis vi for valgt et nyt medlem til bestyrelsen skal vedkommende kan have ansvar for vinteraktiviteter og sociale aktiviteter samt evt. ungdomsarbejde.

Standerhejsning lørdag 6/4-2024 kl. 12

Foråret er godt på vej og det kribler i enhver roer for at komme på vandet og nu sker det endelig. Lørdag 6/4-24 kl. 12 bliver standeren hejst og så er rosæsonen 2024 officielt åbnet. Mød op og vær med – du kan måske også allerede samme dag få den første rotur. Arrangementet slutter af med at der bliver lagt pølser på grillen.

Aktivitetsplan

Tur og aktivitetsudvalget har lavet en flot plan over de aktiviteter som vi i hvert fald skal have i den kommende rosæson. Planen vedlægges dette nyhedsbrev og bliver også sat op på opslagstavlen i klubben. Der er planlagt flere fællesture til andre rofarvande. Læs den igennem og find allerede nu de aktiviteter du gerne vil med på og skriv dem ind i kalenderen så du ikke går glip af dem.

Korttursstyrmandskursus

Greve Roklub inviterer alle interesserede inrigger-roere til at uddanne sig til korttursstyrmænd.

HVORFOR

Korttursstyrmænd er med til at styrke aktiviteten i klubben. Det giver fleksibilitet og større frihed for den enkelte. Man lærer mange spændende ting om det at være roer og at være på vandet.

HVAD

Kurset er gratis og afholdes i klubben af klubbens instruktører. Pensum er delvist lavet af DFfR og er en del af uddannelsen på vej til langtursstyrmand, hvis man senere skulle få lyst til det. Når man har gennemført kursets teoretiske del og praktiske prøve, kan bestyrelsen tildele korttyrsstyrmandsret. En korttursstyrmand må tage frigivne roere på tur i klubbens lokalfarvand.

HVEM

Man skal gerne have roet i et par år og være klar til at tage ansvar for andre mennesker. Der kræves ikke nogle forudgående kundskaber udover almindeligt overblik og evne til at træffe beslutninger og kommunikere dem klart. Det er en fordel, hvis man mener at kunne de fleste kommandoer.

HVORNÅR

Lørdag 4. maj kl 9-15 (ca): Teoretisk del

Søndag 5. maj kl 9-15 (ca): Praktisk del.

Om søndagen vil vi starte med en opsummering af de vigtigste punkter fra teorien. Denne del er især målrettet kursister fra sidste år, som gerne vil have en opfrisker. Nye kursister kan vælge at springe dette over. (9.00-10.00) Herefter ca en time med materiel og knob. (10.00-11.00) Så tager vi på vandet og spiser en frokost undervejs. Her laves øvelser og små overraskelser. Der indgår også en landgang på strand. (11.00-15.00)

MEDBRING

Madpakke, drikkedunk Rotøj og vadesko Skiftetøj

Carsten

Køkkenprojektet

Som det fremgår af disse billeder er vi næsten færdige med renoveringen af vores køkken. Der mangler lamper og lidt finish. Generelt er det blevet fantastisk flot og der skal lyde en stor tak til de mange flittige medlemmer som har lagt mange arbejdstimer i at nå dette resultat. Vi kan nu se frem til mange gode kreationer af mad i den kommende tid.

Fællesspisning onsdag 3. april 2024 kl. 19

Fællesspisningen har været aflyst nogle gange imens køkkenet er blevet renoveret, men nu hvor det er ved at være færdigt kan vi atter indbyde til spisning og hygge. Den første klubaften med fællesspisning bliver 3. april kl. 19, hvor det denne gang er Curt som har kastet sig over madlavningen. Curt serverer sporvognskål, med brød og salat til. Tilmeld dig på holdsport og kom og vær med til at indvie køkkenet.

Svømmeprøve

Du kan nå det endnu – aflægge svømmeprøve – så du er klar til at komme på vandet og være sikker på at du også kan klare dig, hvis uheldet er ude.

Vi har svømning til udgangen af april måned om mandagen, dog undtaget 25/3 og 1/4 hvor der er lukket pga. påsken.

Aktivitetskalenderen for april:

Svømning hver mandag kl. 20

Opsætning af bådebro 23/3-24 kl. 9

Klubaften med hyggeligt samvær og strik og spil onsdagene 6, 20 og 27/3 kl. 19

Klubaften med fællesspisning onsdag 3/4 24 kl. 19

Standerhejsning lørdag 6/4-24 kl. 12

Klubaften med fællesspisning onsdag 17/4-24 kl. 19

Ekstraordinær generalforsamling lørdag 20/4-24 kl. 10 i klubhuset og generalforsamling i Roklubbens Venner.

Fra 6. april 2024

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall