LANGTURS REGLEMENT FOR GREVE ROKLUB

LANGTURS REGLEMENT
FOR GREVE ROKLUB
Februar 2021
§1. For Greve Roklub gælder DFfR’s langtursreglement, nærværende reglement,
samt korttursreglement for Greve
Roklub.
§2. Deltagelse i langture kræver, at roeren er
frigivet.
§3. Som langtursstyrmand må kun de af
bestyrelsen udnævnte fungere.
Udnævnelse til langtursstyrmand kan
opnås efter at have deltaget flittigt i
langture – herunder helst en ferielangtur
Herudover skal man være fyldt 18 år og
have bestået en langtursstyrmandsprøve
afholdt efter DFfR’s gældende regler.
§4. Enhver langtur skal i forvejen anmeldes
til og godkendes af langtursrochefen.
§5. Langtursrochefen skal holdes orienteret
om langturens forløb. Båden skal
tilbagevende til aftalt tid.
Ingen kommentarer.
Ingen kommentarer.
Efter udnævnelsen til langtursstyrmand
udsteder bestyrelsen et bevis herfor.
Kan der ikke opnås kontakt med
langtursrochefen, kan et andet bestyrelsesmedlem
kontaktes. Ved anmeldelsen skal oplyses om
deltagere, tidspunkt for turens påbegyndelse,
forventet hjemkomst samt turens mål.
Inden turens påbegyndelse aftales, hvorledes
langtursrochefen skal holdes orienteret. Såfremt
det aftalte tidspunkt for hjemkomst overskrides
væsentligt kan bestyrelsen foranledige båden
afhentet for styrmandens regning.
§6. Inden enhver langtur skal langtursstyrmanden nøje forvisse sig om, at såvel båd
som årer er i forsvarlig stand, samt at
båden er forsynet med bundpropper,
øsekar, bådshage, kraftigt hvidtlysende
lygte og redningsveste til hele
mandskabet.
§.7. Leje af klubbens langtursudstyr fastsættes
af langtursudvalget
Lejen bruges til vedligeholdelse og udskiftning af
udstyret.
Godkendt af bestyrelsen
Greve Roklub
Februar 2021