NYT FRA GREVE ROKLUB – August 2023

Grill, vin og hygge, samt bådedåb 5/8-23 kl. 18

Sommerferien er ved at være ovre og vi skal have navngivet vores nye kajakker. Katja, Gitte, Curt og Kim har indvilget i at give de fire nye kajakker navn og arrangementet starter med dette. Det bliver fejret med et glas boblevand.

Bagefter får du din livret, nemlig det som du har taget med til at komme på grillen. Klubben sørger for at der er noget salat, men skal du have andet tilbehør må du også selv medbringe det. Vin, øl og vand kan købes til sædvanlige klubpriser.

Tilmelding sker på holdsport.

Medlemsmøde tirsdag 22/8-23 kl. 19

En anden vigtig begivenhed i august er medlemsmødet 22/8, hvor bestyrelsen gerne vil drøfte det udsendte forslag til en udvalgsstruktur, hvor flere medlemmer bliver inddraget i tilrettelæggelse og gennemførelse af de mange forskellige aktiviteter vi har i klubben.

Kernen i en forening er medlemmernes engagement og indsats og noget af det vi lægger vægt på er at få den gode ånd og udvikling der findes, til at fortsætte og blive endnu bedre.

Forslaget til udvalg hænger i klubhuset og er sendt ud med nyhedsbrevet for juni måned.

Mød op og vær med til at forme roklubbens fremtid.

Tur på Københavns Kanaler 26/8-23 kl. 8.45

Nåede du ikke at være med på turen til København i juni, så er chancen der igen 26/8-23, hvor vi atter låner både i ARK og ror en tur rundt i København.

Vi skal gennem Frederiksholms kanal, forbi Langelinie og til Trekroner, hvor vi spiser frokost. På vejen tilbage kommer vi forbi den lille havfrue og bag om Operaen samt gennem Christianshavns Kanal, hvor kaffe og kage skal nydes. Bliver der til og kræfter til det kan vi også ro ned og vende ved slusen.

Der er plads til alle også de som var med på den sidste tur. Det er altid en dejlig tur. Tilmeld dig på holdsport.

Pointkaproning 9/8-23 kl. 17

Næste gang der er pointkaproning er 9/8-23. Der var egentlig ikke planlagt kaproning i juli måned, men Katja og Kim syntes de måtte dyste 12/7 og det med Katja som vinder og med Kim kun en halv båds længde efter.

Inrigger

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23

Carsten Lemann Bunch4+1+2 = 7
Jens Revall3+4 = 7
Ingrid Madsen4+1 = 5
Michael Brandt3+1 = 5
Jonas Jacobsen1+4 = 5
Rosa Møller1+4 = 5
Curt Sørensen1+3 = 4
Anne Mette Ojeda1+2 = 3
Agnieszka Kyed3
Pernille Kjeldsen3
Michael Kjeldsen3
Sanne Møller1

Kajak

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23 + 12/7-23

Katja Aakermark4+4+4+4 = 16
Gitte Lund Christensen3+3 = 6
Søren Binderup Thomsen2+2 = 4
Kim Højgaard Ravn4
Tanja Frej Aasted1
Gry Lærke Jensen1

Klubaften med fællesspisning 9/8-23 kl. 19

Vi har igen klubaften og Mariann vil atter lave dejlig mad til de fremmødte. Det foregår efter pointkaproningen. Tilmelding på holdsport.

Nye ”rammer” i klubhuset

Allan har været flittig og flyttet lidt rundt på nogle af tingene ned i roklubben, så vi kunne få plads til en stor flot billedramme med billeder fra jubilæumsfesten. Det er Curt som har taget billederne og lavet billedrammen, men han syntes der mangler lidt tekst og f.eks. et snoet reb rundt om rammen. Han er dog ikke så god til den slags, hvorfor kreative sjæle er velkomne til at byde ind med løsninger. Kontakt Curt om dette.

Det nye whiteboard er også sat op nede på bagvæggen, så det er klar til medlemsmødet. Har du med en tavletus du ikke ved hvad du skal bruge til, er du velkommen til at lægge den nede i klubben.

Fredagshygge

Når man har for meget vin tilovers, hvad er så løsningen. Det er selvfølgelig at invitere medlemmer af roklubben til at komme ned og hjælpe med at få det udryddet. Godt initiativ af Katja og der var en del som tog imod tilbuddet og mødte op.

Hygge på formiddagstur

Her er kaffe og kage pause på tur til Hundige Havn.

KALENDEREN

Grill, vin og hygge 5/8-23 kl. 18

Fællesspisning 9/8-23

Bestyrelsesmøde 15/8-23

Medlemsmøde tirsdag 22/8-23 kl. 19

Fællestur til Københavns Kanaler 26/8-23

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – Juli 2023

Salg af rotrøjer mv

Vi har et lille lager af rotrøjer som Ingrid sælger for kr. 100 pr. stk. Der er hængt et udvalg op på bøjler i klubhuset. Hvis det er noget du er interesseret i at købe så kontakt Ingrid herom. Hvis du også gerne vil have træningsdragt med klubbens logo kan det købes hos Poul Holm Sport, Drejergangen 12, 2690 Karlslunde, tlf. 46152400. De har de tryk/logo som vi bruger i klubben

Tur på Københavns Kanaler

Igen har vi været på en utrolig skøn tur rundt i København. Vejret var super godt, trods et par regndråber.

Vi hilste på Kongeskibet, men de hilste desværre ikke igen 😉

Kim måtte også lige være samaritaner for en ung gut.

Tak for en rigtig god dag med utrolig mange indtryk, snak, grin og lækre kager.

Pointkaproning

Her er resultatet efter løbet 21/6-23. Der deltog to inriggere samt en coastal i inriggerklassen og en kajak.  Næste gang der er pointkaproning er 9/8-23.

Inrigger

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23

Carsten Lemann Bunch4+1+2 = 7
Jens Revall3+4 = 7
Ingrid Madsen4+1 = 5
Michael Brandt3+1 = 5
Jonas Jacobsen1+4 = 5
Rosa Møller1+4 = 5
Curt Sørensen1+3 = 4
Anne Mette Ojeda1+2 = 3
Agnieszka Kyed3
Pernille Kjeldsen3
Michael Kjeldsen3
Sanne Møller1

Kajak

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23

Katja Aakermark4+4+4 = 12
Gitte Lund Christensen3+3 = 6
Søren Binderup Thomsen2+2 = 4
Tanja Frej Aasted1
Gry Lærke Jensen1

Nyt Whiteboard

Randi Mousing Hansen har skaffet klubben et whiteboard som stod på hendes arbejdsplads og ikke blev brugt. Det kommer nu op og hænge på væggen i klubhuset så vi kan anvende det ved kurser og møder og sikkert meget andet. Vi takker Randi mange gange.

Grill, vin og hygge samt navngivning af kajakker 5/8-23 kl. 18

Sommerferien er i fuld gang for mange, men det forhindrer os ikke i at have et festligt arrangement.

Vi tænder grillen og deltagerne medbringer selv deres livret som kan tilberedes på grillen. Klubben sørger for salat mv.

Inden vi spiser skal vi have navngivet de 4 nye kajakker. Navngivningen foretages af nogle af vore aktive kajakroere. Kom og vær med til at vi officielt tager de nye kajakker i brug og find ud af hvilke fine navne de skal have.

Tilmelding er som sædvanlig på holdsport.

Kontrol af redningsveste

Anne Mette og Keld har været i gang med at gennemgå alle vores redningsveste for at kontrollere om de nu også fungerer hvis uheldet er ude. Heldigvis er de alle i orden, så vi kan trygt bruge dem og være sikre på at de fungerer.

Udvidelse af bådebroen

Bjarne har været kreativ og flittig. Han har konstrueret en flydeponton som kan monteres på siden af vores bådebro så det bliver nemmere at komme i vandet med kajak, coastal og scullere. Der mangler lige en finpudsning af projektet, lidt mere vægt samt en anordning så den kan fastgøres til broen under brug.

Det er meningen at pontonen skal tages op hver gang efter brug, da den ikke kan klare al for megen søgang og bølgeskvulp. Det bliver spændende at se hvordan den kommer til at fungere. Flot arbejde og god ide Bjarne.

Medlemsmøde 22/8-23 kl. 19

Der er planlagt medlemsmøde tirsdag 22/8-23, hvor vi skal tage stilling til det oplæg til udvalgsstruktur som er sendt ud og hængt op i klubhuset. Vi glæder os til at se mange engagerede medlemmer til mødet. Skriv det ind i din kalender allerede nu og tilmeld dig på holdsport.

KALENDEREN

Alle mand på vandet 1/7-23 kl. 9

Inden de fleste drager på sommerferie skal vi forsøge at få alle både, inriggere såvel som kajakker på vandet, og have en fællestur til Staunings Ø. Her går vi i land og spiser frokost inden vi vender tilbage til Mosede Havn.

Det vil være en fantastisk syn hvis vi kunne få godt 30 medlemmer på vandet samtidig på fælles udflugt.

Grill, vin og hygge 5/8-23 kl. 18

Fællesspisning 9/8-23

Fællesspisningen i juli (12/7) aflyses, da alle vores fortræffelige kokke har ferie. Vi ønsker dem en god ferie og glæder os til at vi igen kan samles om god mad og hyggeligt samvær 9/8, hvor den næste fællesspisning afholdes. Så er du hjemme fra ferie så tilmeld dig på holdsport.

Bestyrelsesmøde 15/8-23

Medlemsmøde tirsdag 22/8-23 kl. 19

Jens Revall