NYT FRA GREVE ROKLUB – Juli 2024

Langtur på Københavns Kanaler lørdag 29/6

Ti friske roere drog afsted til Amager Roklub lørdag morgen og de havde en fantastisk tur rundt i Københavns havn. Der blev roet i alt 20 km og vejret viste sig fra den pæne side. Billederne, som er taget at Anja, taler for sig selv.

Man får lyst til at deltage og ærgrer sig over ikke at være med. Det kan der rådes bod på, for vi gentager turen 7/9-24, så skriv det i kalenderen allerede nu og tilmeld dig på holdsport. Vi satser på at vores kajaktrailer er brugbar til den tid, så kajakroerne også kan deltage.

Bådebroen

Røret er nu sat op på begge sider af broen, så det nu kan lade sig gøre at lægge til broen uden at komme ind under den. Der arbejdes på at få sat nyt træ på siderne af broen, herunder også lodrette stolper ned i vandet på det yderste stykke. Kontakt Keld Nørmølle hvis du har mulighed for at hjælpe med at få det til fungere.

Ungdomssøndag 23/6-24

Det var nødvendigt at flytte ungdomssøndagen en uge, da vejr og vand ikke var egnet til at lege på vandet 16/6. Heldigvis var forholdene helt i top ugen efter og der var god tilslutning til aktiviteten, selvom der jo altid er plads til flere.

Der blev prøvet kajak og SUP boards og det skabte glæde hos deltagerne. Vi ser frem til at der kommer flere når vi gentager det hele til august.

Skt. Hans aften i klubben

De friske fortsatte med en hyggelig aften i roklubben og tog en tur ud på vandet for at se på de mange bål der var langs kysten.

Ændring i bestyrelsen

Curt Gyde Sørensen har valgt at trække sig fra posten som sekretær i bestyrelsen. Det betyder at Sanne Møller som er suppleant overtager opgaven frem til den næste generalforsamling. Curt har efterfølgende meldt sig ud af Greve Roklub.

Opkrævning af kontingent

Der er sendt opkrævning af kontingent ud til betaling pr. 1/7-24. Det skal bemærkes at der ved den opkrævning er foretaget en regulering af kontingentet i forhold til vedtagelsen på den seneste generalforsamling.

Nye luft til luft varmepumper

Vi har endnu en gang modtaget gavmilde gaver fra Bent Hummelshøj. Denne gang drejer det sig om 2 luft til luft varmepumper som vi skal have sat op i bådehallen, så det bliver muligt at holde den frostfri til vinter. Vi takker mange gange for den flotte hjælp.

Medlemsmøde onsdag 21/8-24 kl. 17.30

Vi vil gerne invitere alle medlemmer og især de som er aktive i et udvalg til at evaluere forløbet af rosæsonen indtil nu samt høre om ideer til hvordan vintersæsonen skal være. Skriv det ind i kalenderen allerede nu og tilmeld dig på holdsport. .Skal du også deltage i den efterfølgende fællesspisning skal du tilmelde dig særskilt hertil. Instruktion og aften roning er aflyst pga. smødet.

Problemer med kloakken

Der arbejdes stadig på sagen med vores kloak, så vi må have tålmodighed lidt endnu.

Indtil det er i orden igen må vi benytte toilettet på havnen. Nøgle dertil hænger på opslagstavlen bag computeren.

Det er fortsat muligt at benytte bade faciliteterne.

Ny nøgle til klubhuset

Låsen i døren til i klubhuset er skiftet 24/5-24. Du kan få byttet din gamle nøgle til en ny. Kontakt Carsten eller Jens og få en ny nøgle.

Aktiviteter i juli måned:

Der er ingen fastlagte aktiviteter i juli måned pga. sommerferien, men du vil altid kunne samle nogle rovenner og tage på en tur udover de faste rotider.

Fast roprogram

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall

Skriv et svar