NYT FRA GREVE ROKLUB – Maj – 2 2024

Åbent hus og bådedåb lørdag 25. maj 2024 kl. 10 – 14

Vores nye båd bliver hentet 24/5-24 så den er klar til at blive døbt når vi har åbent hus.  

Vi har bestilt fremragende vejr og håber at mange af medlemmerne møder op til den festlige dag, hvor vi serverer ’bobler’ til alle fremmødte.

Vi håber også at der vil komme mange nysgerrige forbi som vi kan gøre interesserede i vores dejlige sport og give en prøvetur på vandet.

Tag dine venner og familie med.

Ny nøgle til klubhuset

Låsen i døren til i klubhuset bliver skiftet 24/5-24. Du kan få byttet din gamle nøgle til en ny, når du kommer til åbent hus og bådedåb 25/5. Hvis du ikke kan komme den dag, så kontakt Carsten eller Jens og få en ny nøgle.

Oprydning i bådehal og klubhus

Onsdag 15/5-24 var vinden ikke i sit gode lune, så det var ikke muligt at komme på vandet inden vi skulle have klubaften.

I stedet benyttede vi tiden på at få ryddet op i bådehal og klubhus, så det hele står indbydende og klart til vores åbent hus-arrangement. Vi fik også gjort plads til den nye båd.

Tak til de mange flittige hænder der altid er parate til at hjælpe til.

Vi mangler nu at få gjort bådebroen helt færdig. Der skal sættes noget nyt træ på siderne så bådene ikke kommer til skade, ligesom vi skal have sikret at man ikke kommer ind under broen når der lægges til den.

Greve Sommerfestival lørdag 1/6-24 ved Borgerhuset

Greve Roklub har i år en stand ved Greve Sommerfestival for at gøre reklame for vores klub. Curt og Anja står for arrangementet men der er brug for nogle flere som kan være tilstede i løbet af dagen. Det hele starter kl. 9 i roklubben med at samle grejet sammen og tage til Borgerhuset. Selve festivalen foregår i tidsrummet fra kl. 11 til 17. Der bliver lavet konkurrencer på romaskiner mv. Kontakt Anja og Curt og hør mere.

Sommerfest lørdag 8/6-24 kl. 18

Vi gentager succesen fra sidste års sommerfest. Du tager selv det med du vil spise og kan forberede det på grillen (kød, fisk, vegetar). Klubben serverer kartoffelsalat, en grøn salat og hvidløgsbrød.

Deltagerprisen er kr. 25 (børn under 15 år – gratis). Hvis du vil med så tilmeld dig på holdsport og send 25 kr. til Katja på mobile pay tlf. 23 34 14 21.

Drikkevarer sælges til rimelige priser.

Efter vi har spist den dejlige mad er der selskabslege og dans.

Vi ses.

Roskole 8/6-24 kl. 10 – 14

Inden sommerfesten er der roskole for nye medlemmer. Her får du lært mere om roningens glæder og skulle gerne kunne nå så langt at det bliver muligt at deltage i de mange aktiviteter på vandet bagefter. Tilmeld dig på holdsport.

Støtte til Greve Roklub

Hempelfonden har doneret kr. 10.000 til roklubben. Pengene skal bruges til indkøb af nye pagajer som passer til mindre roere. Desuden får vi nogle redningsveste med Hempelfondens logo på. Vi takker mange gange for denne uvurderlige hjælp.

Derudover har Anja og Gitte søgt Sparnord Fonden om kr. 10.000 til ungdomsarbejde og uddannelse af kajakinstruktører.

Problemer med kloakken

Vores kloak ved bad og toiletter virker ikke så godt. Det hænger formentlig sammen med at hældningen på kloakrøret under huset ikke er så stor samtidig med at det hænger frit. Allan vil samle et eksperthold som ser nærmere på hvad der kan gøres.

Under alle omstændigheder opfordres alle til at bruge stort skyl så der kommer mere flow på.

Praktisk oplysning

Keld beder om at medlemmerne kontakter ham telefonisk eller pr sms på 40 98 70 47 når de konstaterer at der mangler kaffe, te, affaldsposer mv., så han kan fylde lagrene op.

Nyt fra bestyrelsens møde 13/5-24

 • I forbindelse med konstitueringen af bestyrelsen er det aftalt at Anja får ansvaret for vinteraktiviteter.
 • Bådebroen skal monteres færdig, med beskyttelse af træ på siderne mm, så bådene ikke kommer til skade. Keld og Allan vil sammen med hus og materialeudvalget stå for dette.
 • Det aftales det at vi skal have en platform på Instagram, hvor vi kan komme ud til flere end på Facebook. desuden beholder vi den åbne Facebook side indtil videre og bruger den noget mere til at fortælle om hvad der foregår i klubben. Facebook gruppen Greve Roklub vi er medlemmer bevares til vores interne kommunikation. Allan vil tage ovenstående med til digitaliseringsudvalget.
 • Jens vil indkalde alle udvalg til opfølgning af forløbet inden starten på vintersæsonen. Mødet arrangeres 21/8-24 i forbindelse med en klubaften med fællesspisning. Udover udvalgsmedlemmer inviteres alle øvrige medlemmer til at deltage.
 • Keld vil undersøge nærmere angående anskaffelse af en palleløfter. Vi har en udgangspris på kr. 14000 plus moms. Vi skal sikre os at palleløfteren kommer fra et dansk firma og ikke bliver sendt fra Kina eller andet, så der følger ekstra omkostninger til told med.
 • Bådvognen til den nye båd er leveret og Allan vil finde en løsning på forlængelse af hyldeknægtene så de passer til en båd der står på en bådvogn. Arbejdet kan laves af BHS smed i Karlslunde.
 • Det aftales at vi indtil videre flytter Hedebo op så den nye båd kan ligge mellem den og Granhaugen. Det betyder at der skal findes en anden placering til SUP boardene.
 • Endelig aftales det at der skal foretages mærkning på bådvognene hvor de skal løftes med liften og ligeledes laves mærkning på gulvet hvor vognen skal stå når den løftes for at komme ordentligt på plads.
 • Den nye båd bliver hentet fredag 24/5-25 i Vejle af Holte Roklub som også skal have en ny båd. De bruger vores trailer og vi deles om udgiften. Allan vil sørge for at have bogstaver klar til at sætte navn på lørdag formiddag.
 • Vi får skiftet låsen til hoveddøren 24/5-24 til en mere sikker lås end den nuværende. Vi har købt 150 nye nøgler til låsen. Medlemmer med en gammel nøgle kan bytte den med en ny når vi har åbent hus 25/5-24. De medlemmer som ikke kan komme den dag kan kontakte Carsten eller Jens og få byttet nøglen. Det skal registreres hvem der får en ny nøgle.
 • Næste møde i bestyrelsen aftales til mandag 2/9-24 kl. 19 og
 • Der holdes opfølgningsmøde med udvalgene samt medlemsmøde onsdag 21/8-24 kl. 17.30.

Aktivitetskalenderen for maj/juni:

Lørdag 25. maj kl. 10 -14 – åbent hus og bådedåb

Onsdag 29. maj kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Lørdag 1. juni kl. 9 – 17 – Greve Sommerfestival ved Borgerhuset

Lørdag 8. juni kl. 10 – Roskoledag

Lørdag 8. juni kl. 18 – Sommerfest

Onsdag 12. juni kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Søndag 16. juni – ungdoms søndag

Søndag 23. juni kl. 18 – Skt. Hans med fællesspisning og kig på bålene

Onsdag 26. juni kl. 19 – klubaften med fællesspisning

Lørdag 29. juni kl. 9 – fællestur til Københavns havn og kanaler.

Fast roprogram

Aftenroning – mandag

Kajak – kl. 18.00 med hjælpeinstruktør (træning for K1 og K2)

Inrigger kl. 18.30 med instruktør

Aftenroning – onsdag

Kajak kl. 18.00 uden instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisningen bagefter

Inrigger kl. 18.30 med instruktør, dog kl. 17.00 ved fællesspisning bagefter

Aftenroning – torsdag

Kajak med instruktør kl. 18.00

Inrigger med instruktør kl. 18.30

Formiddagsroning – tirsdag og torsdag

Inrigger kl. 09.00 uden instruktør

Morgenroning – tirsdag og fredag

Inrigger kl. 06.00 uden instruktør

Weekendroning – lørdag

Inrigger og kajak kl. 09.00 uden instruktør

Jens Revall

Skriv et svar