NYT FRA GREVE ROKLUB – Marts – 2024

Generalforsamling i Greve Roklub og Roklubbens Venner lørdag 2/3-2023 kl. 10

Husk vi har generalforsamling 2/3-24 kl. 10. Det foregår i roklubben. Dagsorden med forslag om forhøjelse af kontingentet, årsberetning for 2024 er sendt ud. Regnskab og budgetforslag vil blive sendt ud hurtigst mulig

Efter generalforsamlingerne er Roklubbens Venner vært for en let frokost. Den består i år af pølser på grillen med hjemmelavet kartoffelsalat, da vi ikke kan være sikre på at det nye køkken er fuldt funktionsdygtigt inden 2/3-24. Tilmeld dig til frokosten på holdsport, så vi er sikre på at der er mad nok til alle.

Det skal bemærkes at der skal vælges to nye medlemmer til roklubbens bestyrelse, idet Carsten Lemann Bunch ikke genopstiller til posten som rochef samt at Sussie Munch fratrådte bestyrelsen i efteråret, hvorfor der skal vælges en ny sekretær for 1 år.

Køkkenprojektet

Vi er kommet langt med køkkenet. Flemming og Flemming (Quist og Lux) har lagt et flot klikgulv i køkken og mellemgang og Flemming L. har sat strøm og kontakter op til det nye køkken. Desuden er væggene blevet spartlet og der er sat glasvæv op som er blevet malet. Køkkenelementerne er samlet og klar til at blive sat på plads. Så vi kan begynde at se afslutningen.

Det er fantastisk at vi har så dygtige og flittige medlemmer som kan lave dette arbejde. Uden deres indsats ville det aldrig være muligt at få den slags forbedringer af vores klubhus.

Der er, som nævnt, stadig noget arbejde tilbage, så hvis du har tid og mulighed for at give en hånd med, så er du mere end velkommen.

Nye gryder

Der er opstået et lidt specielt problem i forbindelse med renoveringen af vores køkken. Vi fik jo et pænt køkken inkl. hårde hvidevarer og her opstår problemet, idet det nye komfur er med induktion. Det betyder at de mange gode og store gryder vi har ikke anvendes på det nye komfur. Vi har to gode pander som kan anvendes, men vi vil komme til at mangle gryder.

Er vi så heldige, at der blandt vores medlemmer er nogle som har gryder beregnet til induktions komfur de ikke bruger, så må de meget gerne komme i brug i roklubben.

Donationer til Greve Roklub

Vi har i 2023 fået en gave/donation på kr. 8000 med bemærkning om at pengene skal anvendes til vedligeholdelse og fornyelse i Greve Roklub. Desuden har Bent Hummelshøj doneret et nyt armatur til vores køkken. Vi kan ikke takke nok for den støtte som vi modtager og pengene kommer jo til stor hjælp i forbindelse med renoveringen af køkkenet.

Troldevandring flyttet til 9/3-24 kl. 10

Næste tur går til Hvidovre hvor vi skal finde Bakketop Trine. Datoen var flyttet til 24/2-24 med start kl. 10, med mindre der skal laves køkken. Som beskrevet ovenfor er der stadig noget arbejde tilbage på køkkenet. Desuden er der pt. så mudret i området omkring Bakketop Trine, pga. den megen regn der er faldet, at det ikke vil være en fornøjelse at gå i det område pt.

Turen udskydes derfor til 9/3-24. Så du kan sagtens være med til både aktiv lørdag, ved en travetur og ved køkkenprojektet.

Fællesspisning 6/3-24 ændres

Køkkenprojektet har taget noget længere tid end vi oprindeligt havde forventet. Til gengæld bliver det flot og sikkert og betydeligt bedre end det vi havde.

Det betyder også at vi har valgt at aflyse fællesspisningen 6/3-24 og i stedet have almindelig klubaften med strik og spil. Det betyder at første klubaften med fællesspisning bliver 3. april 2024 kl. 19.

8GP næste runde er 13/3-24

Runden i februar blev afsluttet 14/2, hvor the oar-some ladies roede. Desuden har mixholdene i forskellige aldersklasser også gennemført 4 gange 2000 m.

Resultaterne kan findes på 8gp.dk.

Næste runde i marts måned afvikles onsdag 13/3 kl. 19. Her skal der roes 4 gange 15 minutter.

Opsætning af bådebro lørdag 23/3-24 kl. 9

Vi nærmer os så småt forår og start på rosæsonen. Vi har standerhejsning lørdag 6/4-24 kl. 12 og forinden skal vi have gjort bådebroen klar. Det er fastsat til lørdag 23/3-24 fra kl. 9, så vi kan få det klaret inden påskeugen, og hvis det viser sig at der skal bruges mere end 1 dag, så er der tid til få det hele klaret inden standerhejsningen.

Tilmeld dig på holdsport.

Svømmeprøve

Du skal kunne svømme, når du ror i Greve Roklub – det er faktisk et krav. 300 m for inriggerroere og 600 m, hvis du ror i kajak.

Via dit medlemskab kan du hver mandag kl. 20.00 svømme i Greve Svømmehal.

For kr. 50,- kan du svømme hver mandag helt frem til medio april. Det er vildt billigt, en enkelt gang svømning koster ellers kr. 74,-!

Kontakt Lene Petersen på tlf. 21270781 for køb af et grønt svømmebånd, så du kan komme ind.

Så mød frem og træn med andre gode medlemmer, så vi kan vise hinanden, at vi kan klare kravene. Det skylder vi hinanden, når vi skal på vandet sammen.

Husk på at instruktører og styrmænd påtager sig et ansvar for alle i båden, hver eneste gang vi skal på vandet.

Vis ansvar overfor dig selv og dine klubkollegaer.

Ny båd forsinket

Vi havde fået lovning på at vores nye båd skulle være klar til levering inden 1. april 2024, men forskellige omstændigheder har betydet at den først kan leveres 1/5-24. Det betyder at vi må have lidt tålmodighed med at kunne tage den i brug. Navngivningen forventes at finde sted i forbindelse med vores åbent hus-arrangement.

Aktivitetskalenderen for marts:

Svømning hver mandag kl. 20

Ro-yoga hver mandag kl. 17 – undtagen 26/2-24

Funktionel træning hver tirsdag kl. 19

Ro-spinning med instruktør hver torsdag kl. 18 og 19 samt hver tirsdag og torsdag kl. 10 uden instruktør.

Generalforsamling lørdag 2/3-24 kl. 10 i klubhuset

Køkkenprojekt 24/2-24 kl. 9

Aktiv lørdag 9/3-24 kl. 10

8GP onsdag 13/3-24 kl. 19

Opsætning af bådebro 23/3-24 kl. 9

Klubaften med hyggeligt samvær og strik og spil onsdagene 6, 20 og 27/3 kl. 19

Klubaften med fællesspisning onsdag 3/4 24 kl. 19

Standerhejsning lørdag 6/4-24 kl. 12

Jens Revall

Årsberetning for Greve Roklub 2023

Det første arrangement udover de faste aktiviteter var nytårskuren. Her fik vi besøg af repræsentanter for SparNord, som overrakte et bevis på SparNord Fondens donation på kr. 50.000. Det var en dejlig gave som gjorde det muligt for os at bestille en ny 2-årers inrigger.

Desuden kunne vi overrække Flidspokalen til Flemming Lux som tak for den indsats han har vist dels ved at være meget aktiv, men også ved at tage initiativer til forbedringer af klubbens forhold mv. Lene Petersen og Keld Mortensen fik en flaske Crement de Limoux som en anerkendelse, ikke alene for deres indsats i 2022, men også for det store arbejde de har udøvet igennem flere år.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afholdt 4. marts og her blev Ingrid Madsen, efter 4 år i bestyrelsen, afløst af Sussie Munch som sekretær. Der var ikke nogen der meldte sig til at overtage posten som formand, hvorfor Jens Revall indvilgede i at tage en periode mere, med mulighed for at kunne blive afløst allerede efter 1 år. Desuden blev Kim Boyborg og Allan Dalager Pedersen genvalgt.

Sussie Munch måtte desværre i efteråret kaste håndklædet i ringen og trække sig fra opgaven som sekretær. Ingrid Madsen indvilgede i at klare opgaven med medlemsregistrering og kontingt opkrævning resten af perioden indtil næste generalforsamling.

8GP

Vi deltog i DFfR´s vinter Grand Prix med 4 hold og de klarede sig godt i turneringen mod de andre klubber. Bedst klarede vores damehold i gruppen 35+ bestående af Gitte, Tanja, Gry og Katja, med Maria som coach. De vandt deres gruppe. Det vigtigste var dog ikke placeringen, men den glæde der er ved at prøve kræfter og motionere på en anden måde end sædvanligt.

Støtte til roklubben

Som tidligere anført modtog vi en donation fra Sparnord Fonden på kr. 50.000. Vi fik også støtte fra DIF/DGI’s puljemidler på kr. 15.000 som er blevet brugt, sammen med egne midler, til at anskaffe 4 kajakker. Det er en fantastisk hjælp at vi får den støtte. Det er det som gør det muligt, at vi kan forny og forbedre vores forhold i klubben.

Nye kajakker

De nye kajakker er blevet indkøbt i løbet af foråret og kunne tages i brug ved starten af sæsonen. Der skal i den forbindelse rettes en stor tak til Gitte Lund Christensen, som har været drivkraften i forløbet. Det er i den forbindelse også lykkedes at få solgt nogle af de kajakker som vi ikke brugte så meget. Vi har dermed fået gjort vores flåde af kajakker bedre og mere varieret så der er en kajaktype til nybegynderne, de lettere øvede og de rutinerede.

Kajakkerne blev navngivet i forbindelse med et sommerarrangement i starten af august, hvor Katja, Gitte, Curt og Kim forestod navngivningen.

Kajakkerne fik følgende navne:

VIDAR, som blev navngivet at Curt, står for den sejrrige, den vidt herskende og tavse.

IDUN, som blev navngivet af Gitte, står for den fornyende, ejer de gyldne livsæbler som holder aserne og asynjerne unge og friske.

FRIGG, som blev navngivet af Katja, står for den elskede asynje, gift med Odin. Gud for kilder, den fri natur, ægteskabet og fødende kvinder.

BALDER, som blev navngivet af Kim, står for den stærke og smukke, lyser og rene søn af Frigg og Odin. Gud for retsvæsen.

Foruden de nye kajakker har vi også fået uddannet 5 kajakroere til IPP 3 niveau. Det betyder at de kan hjælpe med instruktion og at de med endnu et kursusforløb kan træde til som instruktører.

Aktivitet på vandet

Vi havde stor tilslutning til vores åbent hus-arrangement, men desværre var vejrguderne ikke i godt humør den dag, så det var ikke muligt at få en prøvetur. Heldigvis var flere parate til at give det en chance mere og møde op ugen efter til roskole, hvor det lykkedes at få en rotur.

Der skal i forbindelse rettes en tak til instruktørerne for den store indsats de yder hvert år.

Der har været god aktivitet på vandet hen over sæsonen. Dog ikke så meget som 2022, men det havde til dels en baggrund i at vejr og især vind ikke altid var gunstig. Det gik blandt andet ud over en stort anlagt fællestur til Staunings Ø, hvor vi havde en ambition om at alle både skulle på vandet.

Vi har haft nogle vellykkede langture til København og på Lyngby sø og Furesøen. Disse ture vil vi helt sikkert se gentaget i den kommende rosæson.

Vi har fået uddannet to nye langtursstymænd Carsten Lehmann Bunch og Anne Mette Ojeda samt en roinstruktør Line Jepsen. Det er dejligt at der er medlemmer som er parate til at sikre at alt kan fungere på bedste måde og der vil løbende være brug for flere styrmænd og instruktører.

Pointkaproningen blev også gennemført i 2023 og selvom der var plads til flere deltagere, var det godt at opleve så mange deltagere. De to klubmestre blev Katja Aakermark i kajak og Carsten Lehmann Bunch i inrigger.

Oprettelse af udvalg

Vi havde et velbesøgt medlemsmøde i august, hvor der viste sig stor tilslutning til at vi fik oprettet en række udvalg som skal støtte bestyrelsen i arbejdet med at få tingene til at fungere. Der blev oprettet udvalg for Uddannelse og turaktiviteter, Materiel og bygninger, Digitalisering, Vinter-aktiviteter, Sociale aktiviteter og sponsorer. Udover at flere medvirker til at få det til at fungere så giver det også en langt bedre tilknytning og ejerskab til roklubben.

Udvalgene gik straks i gang med arbejdet og det har resulteret i mange gode initiativer som bl.a. har vist sig med tiltag på hus og materielområdet og mange flere aktiviteter i vintersæsonen. Der arbejdes også intenst med at tilrettelægge den kommende rosæson og forbedre forholdene for de nye medlemmer der forhåbentlig kommer til os.

Vedligeholdelse af hus og rampe

Vores rampe blev ødelagt af en truck og har i øvrigt trængt til en reparation og med gode medlemmers indsats, samt en foræring af brædder til fornyelse fra Bjarne Mortensen, lykkedes det i foråret at få det hele klaret.

Hus- og materialeudvalget indkaldte til arbejdsdag, hvor der blev ryddet op, malet og repareret efter alle kunstens regler. Den indsats som mange medlemmer udviser er guld værd for roklubben.

Udover den grundige vedligeholdelse af klubhus og materiel har udvalget også arbejdet med at forny vores køkken. Et medlem havde kontakt med en familie som skulle skifte deres køkken og det er blevet hentet til klubben og skal i starten af 2024 installeres i roklubben. Vi får dermed bedre køkkenfaciliteter samt bedre plads i opholdsrummet til vores mange aktiviteter.

Endvidere har et andet medlem fået fat i et whiteboard. Tak til Tina og Randi.

Klubaftener og sommerfest

Vi har gennem hele rosæsonen haft klubaftener med fællesspisning og tilslutningen har været stor, hvilket helt sikkert også skyldes den dejlige mad som Mariann, Enrique og Kirsten laver til os. Vi kan ikke takke og påskønne nok for det store arbejde de udfører.

Det blev hurtigt besluttet, efter den vellykkede jubilæumsfest i 2022, at der også i 2023 skulle være en sommerfest udover det sædvanlige. Festudvalget havde virkelig gjort sig umage og arrangeret en fest, som deltagere sent vil glemme.

Vinteraktiviteter

Vi har, udover deltagelse i 8GP, haft mange gode vinteraktiviteter. Der har været den faste svømmeaften, rospinning, ro-yoga, fælles vandreture og som noget nyt nu også funktionel træning og strikkeaftener. Dertil kommer vinterbaderne som nyder det kolde vand og den efterfølgende tur i saunaen.

Det er efterhånden blevet sådan at der både sommer og vinter sker noget i roklubben alle dage i ugen, og der er kommet et bredt tilbud af muligheder til dels at få god motion og hyggeligt socialt samvær.

DFfR Award Night

De initiativer vi har haft i 2023 bevirkede at vi blev nomineret til årets initiativ i forbindelse med DFfR’s Award Night. Vi var oppe imod Sorø Roklub og Apenrader Ruderverein. Ved den efterfølgende afstemning blev det Sorø Roklub der løb med prisen, men det er da dejligt at vores arbejde i Greve Roklub på den måde bliver anerkendt. Det viser at vi er på den rigtige vej.

Vinterbadning

Nogle af vores vinterbadere er gået i gang med at forbedre forholdene, især muligheden for at komme i vandet. Der har været møder med Mosede Havn og Greve Kommune om at etablere en ny badebro syd for havnen ved det gamle slæbested. Der arbejdes på at finde midler til projektet og det bliver spændende at følge forløbet i det kommende år.

2023 et godt år

Afslutningsvis kan det konstateres at 2023 har været endnu et godt år i Greve Roklub, med mange tiltag og oplevelser og det tegner til at kunne fortsætte med den positive tilslutning der er fra medlemmerne.

Vi var så heldige at vi ikke fik nævneværdige skader med de kraftige storme som ramte Køge Bugt i efteråret.

Der skal rettes en stor tak til udvalg og medlemmer som har været med til at få det hele til at fungere, ikke mindst de flittige og dygtige instruktører og styrmænd som har knoklet både sommer og vinter. Også tak til bestyrelsen for den ihærdige indsats den har udført.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – Februar – 2024

Generalforsamling i Greve Roklub og Roklubbens Venner lørdag 2/3-2023 kl. 10

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Greve Roklub samt Roklubbens Venner. Det foregår i klubhuset og vi starter kl. 10 med Greve Roklubs generalforsamling og bagefter generalforsamling for Vennerne. Dagsordenerne er i henhold til vedtægterne og de vedlægges som bilag til dette nyhedsbrev.

Efter generalforsamlingerne er Roklubbens Venner vært for en let frokost. Tilmeld dig til frokosten på holdsport, så vi er sikre på at der er mad nok til alle.

Der er fremsat forslag om forhøjelse af kontingentet. Forslaget vedlægges også som bilag.

Det skal bemærkes at der skal vælges to nye medlemmer til roklubbens bestyrelse, idet Carsten Lemann Bunch ikke genopstiller til posten som rochef samt at Sussie Munch fratrådte bestyrelsen i efteråret, hvorfor der skal vælges en ny sekretær for 1 år. Endelig har Jens Revall stadig et ønske om at fratræde som formand, så hvis der findes en som vil overtage posten allerede nu vil det være velkomment.

Bestyrelsens beretning for året 2023 vedlægges som bilag til nyhedsbrevet.

Køkkenprojektet

Der er blevet arbejdet effektivt over de seneste lørdage, hvor det gamle køkken og nogle vægge er blevet fjernet for at gøre plads til det nye køkken. Det har vist sig at det, selvom der er mange som har været flittige, tager længere tid end forventet at få det hele færdigt. Derfor kan du stadig nå at være med de næste lørdage foreløbig 3 og 10/2-24 fra kl. 9.

Vi beklager, at det betyder, at det bliver vanskeligere at gennemføre de fastlagte træningsarrangementer, og håber på forståelse herfor.

Nytårskur

Endnu en hyggelig Nytårs kur blev holdt i roklubben. Og der blev lyttet til formandens årsberetning, som det ses på billederne.

Vandrepokalen gik i år til Jens Revall, som selv stiftede den i 1974 sammen med hustru Jette. Derudover fik Gitte Lund Christensen, Bjarne Mortensen og Sanne Møller hver en flaske crement de Limoux som anerkendelse for den store indsats de har udvist i 2023.

Ja, selv Kong Neptun kom forbi 😅😅.

Tak for en hyggelig god aften

Troldevandring

Vi var 6. januar på en dejlig kold vandretur ud til Albertslund/Vallensbæk. Det var meningen vi skulle finde både Thilde i mosen og Thomas på Bjerget, men Det var ikke muligt at komme hen til Thilde, da søen var gået over sine bredder og der var is over det hele. Vi må derfor nøjes med Thomas som lå henslængt i sneen. Det var som sædvanlig en dejlig tur med frisk luft og gode snakke.

Næste tur går til Hvidovre hvor vi skal finde Bakketop Trine. Datoen er flyttet til 24/2-24 med start kl. 10, så det forhåbentlig ikke kolliderer med køkkenarbejdet.

Bestyrelsens møde 29/1-24

Fra bestyrelsens møde 29/1-24 kan berettes følgende:

Medlemstal

Vi har pr. 25/1-24 80 aktive 33 passive medlemmer i Greve Roklub. Greve Kommune har meddelt at der hvert år skal indhentes straffeattester på instruktører der har kontakt med unge under 15 år. Det er et lovkrav og en forudsætning for at vi kan modtage tilskud fra kommunen. Ingrid vil sørge for at det sker og de berørte instruktører bliver informeret herom.

Lejekontrakt med Mosede Havn

Jens kunne oplyse at vi efter sidste bestyrelsesmøde var blevet gjort opmærksom på, at det areal der er beregnet for SGS ser ud til at være mindre end de faktiske forhold. Vi er vendt tilbage til havnen omkring dette og de er nu ved at finde et konkret og transparant tal for SGS’s areal, således at vores leje bliver reguleret til et tilsvarende niveau som SGS.

Der er således ikke lavet en ny lejekontrakt endnu. Vi har afregnet leje for 2024 som en midlertidig betaling indtil det hele er bragt i orden.

GR skifter til en ProVersion af Holdsport

Det er besluttet at vi går over til en ProVersion af holdsport altså væk fra den gratisversion, som vi anvender pt. Det skyldes at Holdsport har valgt at fjerne muligheden for at oprette aktiviteter i kæder, hvis man alene har gratisversionen, hvilket gør arbejdet med Holdsport meget besværligt og langsommeligt. Ændringen betyder også at vi slipper for reklamer.

Økonomi

Der er besluttet at sætte penge af i budget 2024 til nye bunde i vores trailere. Allan har fremsendt et skøn på kr. 9000, hvilket følges.

Køkkenprojektet

Der er god gang i arbejdet med det nye køkken. Det konstateres at der skal lægges nyt gulv i køkkenet og vi har fået et tilbud på et linoleumsgulv på kr. 22.712,50. Det besluttes at takke nej til dette tilbud, idet Flemming Q. har tilbudt at hjælpe med at lægge et nyt gulv i hårdt materiale som kan bære vægten fra køkkenøen. Dette vil koste omkring kr. 7000. Der er også kommet et behov for udgifter til el-arbejde, klinker på væggen mv. På den baggrund besluttes det at hæve grænsen for udgift til køkkenet med kr. 5000. Dette beløb kan finansieres via Hus- og bådfonden

Uddannelses- og turudvalg

Det forventes at udvalget på næste møde 27/2-24 kan færdiggøre en aktivitetsplan for 2024. Desuden understreges at kravet om aflæggelse af svømmeprøve skal fastholdes og dokumenteres

Digitaliseringsudvalg

Udvalget har foreslået at vi får et særskilt Mobile Pay nummer som kan anvendes til betaling for bl.a. øl og vand. Det besluttes at anmode udvalget om at få en nærmere afklaring af hvad der ligger i begrebet My Shop, herunder hvor meget det kræver af ekstra administrativt arbejde, inden der tages stilling til om vi skal benytte det.

Endelig er udvalget i gang med at se nærmere på vores hjemmeside og Facebook sider og vil her inddrage Allan i processen.

Standerhejsning og opsætning af bådebro

Der bliver standerhejsning lørdag den 6/4 kl. 12 og i den forbindelse skal vi også have navngivet vores nye 2-årers inrigger. Vi vil invitere repræsentanter fra SparNord til at navngive båden.

Vi skal have gjort bådebroen klar til næste sæson og det bliver 23/3-24 fra kl. 9. Hvis vi ikke når det hele den dag kan det færdiggøres efterfølgende lørdag 30/3 eller en af dagene i påskeugen.

Aktivitetskalenderen for februar:

Svømning hver mandag kl. 20 – undtagen 19/2-24

Ro-yoga hver mandag kl. 17 – undtagen 19 og 26/2-24

Funktionel træning hver tirsdag kl. 19

Ro-spinning med instruktør hver torsdag kl. 18 og 19 samt hver tirsdag og torsdag kl. 10 uden instruktør.

Køkkenprojekt 3 og 10/2-24 kl. 9

8GP onsdag 14/2-24 kl. 19

Aktiv lørdag 24/2-24 kl. 10

Klubaften med hyggeligt samvær og strik og spil onsdagene 7 og 28/2 kl. 19

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – Januar – 2024

Glædelig jul og godt nytår

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår med mange gode ro oplevelser forude. Vi takker for de mange gode timer vi har haft i 2023, både på vandet og til lands.

8GP onsdag 3/1 kl. 19

8GP 2. runde er overstået og i Greve Roklub har 3 hold kæmpet sig igennem de 12.500m. Særligt holdet fra onsdagens fællestræning vil jeg gerne fremhæve, for de klarede de 12.500m med kun 3 mand M/K, og i en flot tid, så prisen til det sejeste hold (hvis der findes en sådan) går denne gang til Mette, Jonas og Jari 💪

Til gengæld går dummeprisen til mig, omend jeg gerne vil dele den med DFfR’s 8GP-administrator, for trods adskillige forsøg og mail-dialog i går, kan jeg nu konstatere, at Greve Roklubs resultater IKKE er medtaget i resultatlisten 😞 Vores resultater blev dog indberettet i weekenden og tæller med i konkurrencen om et nyt ergometer. Min adgang virker også igen, så januar resultaterne kan indberettes. Derfor ingen undskyldning for ikke at ro med den 3. januar 😃

Ellers vil jeg og resten af vinteraktivitetsudvalget ønske en dejlig juleferie fra 8GP, men HUSK, vi er på med fællesroning igen allerede onsdag 3. januar! Distancen er 2 x (4x1000m)

Et godt træningsprogram, hvis man vil forberede sig over jul og nytår, er:

3 x 4 min i tempo 32/34. Ca. 80% tryk de første 2 min og så prøv at hold trykket de sidste 2. 2 min pause mellem hver 4 min. Det er hårdt, men godt 😊husk en god opvarmning inden! Tilmeldingen er åben på Holdsport 😃

Hvis du vil se alle foreløbige resultater kan du finde dem her: https://8gp.dk/results.php (Husk at se under “Firer”)

Maria

Og så lige en dummepris til redaktøren af nyhedsbrevet. Maria havde i sin beretning for resultatet i november måned kaldt det seje damehold for the Oar–some Ladies og jeg mente jo nok at det ikke kunne være rigtigt eftersom fantastisk på engelsk staves awesome. Derfor rettede jeg selvfølgelig fejlen, men blev efterfølgende belært om, at det bestemt ikke var en fejl de fantastiske damer hedder the Oar-some Ladies. Jeg havde ikke set finten med oar som betyder åre. Undskyld  

Fremsættelse af forslag til generalforsamlingen 2024

Husk at hvis du har noget du vil have behandlet på generalforsamlingen så skal dit forslag fremsendes til bestyrelsen senest 1/1-2024 jfr. vedtægtens § 7 stk. 3.

Dagsorden og regnskab vil blive udsendt senest 3 uger inden 2/3-24.

Nytårskur onsdag 10. januar 2024 kl. 19

Vi holder den traditionelle nytårskur, hvor vi ønsker hinanden godt nytår og mindes det år der er gået og skuer frem mod 2024.

Roklubbens Venner serverer bobler og snacks til alle de fremmødte og samtidig skal vi også have overrakt flidspokalen til det medlem som i 2023 har ydet en stor indsats for klubben.

Tilmeld dig på holdsport eller send sms til Jens på 21557649, så vi kan sikre at der er nok til alle.

Julehygge

Endnu en gang mødtes vi til en hyggelig gløgg aften i klubben. Snakken gik, æbleskiverne svandt, gløggen smagte godt og varmede. Det amerikansk lotteri gik godt, især for Pia 😊

Og Vandy havde sin harmonika med, så julesange blev der også sunget🤶🤶

GOD JUL

Ingrid

Ja, og så var vi så heldige torsdag formiddag efter en gang hård god rospinning,  at der var gløgg og æbleskiver tilovers.

Troldevandring

Dette års vandreture har som tema at finde de trolde som er i vores område. I november var det trolden Oscar der blev fundet i Køge Bugt Strandpark og i december gjaldt det Glade Anders og Månemor i Hedeland. Månemor er i øvrigt trold nr. 100 der blev sat op.

Som det kan ses på billederne er der bestemt plads til flere. Det er hyggeligt og dejligt at komme ud i den friske luft, så kom med næste gang lørdag 13/1-24, hvor vi skal finde Thomas på bjerget og lille Tilde ved mosen i Vallensbæk. Vi mødes i roklubben kl. 9 og kører sammen derfra. Tilmelding er som sædvanlig på holdsport.

Aktivitetskalenderen for januar:

Svømning hver mandag kl. 20 – fra 8/1-24

Ro-yoga hver mandag kl. 17

Funktionel træning hver tirsdag kl. 19

Ro-spinning med instruktør hver torsdag kl. 18 og 19 samt hver tirsdag og torsdag kl. 10 uden instruktør.

8GP onsdag 3/1-24 kl. 19

Nytårskur onsdag 10/1-24 kl. 19

Klubaften med hyggeligt samvær og strik og spil onsdagene 17 og 24/1 kl. 19

Klubaften med fællesspisning onsdag 31/1-24 kl. 19

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – December – 2023

Aktiviteter i december

Der sker jo noget hele tiden – mandag ro-yoga og mobilitetstræning kl. 17 og svømning kl. 20 – tirsdag funktionel træning kl. 19 og torsdag ro-spinning med instruktør kl. 18 og 19 samt ro-spinning uden instruktør tirsdag og torsdag kl. 10.

Onsdag 6/12 kl. 19 har vi klubaften med julehygge, gløgg og æbleskiver.

Lørdag 9/12 kl. 9 er der fælles vandretur, hvor vi skal finde Glade Anders og Månemor i Hedeland.

Onsdag 20/12 kl. 19 er der klubaften med strik og spil.

Onsdag 3/1-24 kl. 19 3. afdeling af 8GP som er 2x(4x1000m).

Onsdag 10/1-24 kl. 19 har vi nytårskur, hvor vi ønsker hinanden godt nytår og skal have afsløret hvem der skal have flidspokalen for 2023. Der serveres snack og ’bobler’ til de fremmødte.

8GP onsdag 13/12 kl. 19

1. Runde i vinterens hyggeligste konkurrence er vel overstået! Greve Roklub er flot repræsenteret i 4 forskellige klasser. De seje og Awesome Ladies ligger lige nu på en flot 2. plads, små 8 sekunder efter Sønderborg.

Lur mig om ikke vores seje damer gir’ den endnu mere gas i runde 2, som er 12.500 m så hurtigt som muligt. Damerne har en god taktik, som har givet pote de seneste 2 år 😊

Kom og få taktik-tips og ro med onsdag den 13. december kl. 19:00. Det bliver både svedigt og super hyggeligt! Find eventet på Holdsport under fanen “Rospinning og 8GP”

Hvis du vil se alle foreløbige resultater kan du finde dem her: https://8gp.dk/results.php

(Husk at se under “Firer”)

Maria

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen holdt møde 28/11-23 og her følger et uddrag af hvad der blev drøftet og besluttet på mødet.

 • Der skal laves nummerering af pladserne i kajakhotellet. Det skal ordnes i løbet af vinteren.
 • Der skal en ny bund i kajaktraileren det koster ifølge Allan mellem 3000 og 5000 kr. Der skal findes et mere konkret beløb som kan tages med i budgettet for 2024.
 • Sussie Munch har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, da hun ikke syntes hun kunne løse opgaven som sekretær forsvarligt. Det er aftalt at Ingrid midlertidigt overtager opgaven med medlemsregistrering og kontingentopkrævning indtil generalforsamlingen 2024. Reelt skulle Lene som suppleant træde ind i bestyrelsen, hvilket hun også er rede til, men det findes mest praktisk at Ingrid klarer opgaven i den korte periode der resterer. Der skal lyde en tak til Sussie for indsatsen og for at være åben omkring situationen.
 • Vi har forhandlet ny lejekontrakt og krav om lejeforhøjelse med Mosede Havn. De ville ikke accepteret vores udspil til lejeforhøjelse med 50%. De vil have lejen hævet til et niveau svarende til SGS, hvilket er ca. 100% stigning i forhold til det vi betaler nu. Resultatet er blevet at lejen forhøjes over 5 år med udgangspunkt i den leje vi har betalt i 2023. Vi lejer et areal på 525 m2 og har betalt kr. 39,30 pr. m2. SGS lejer et areal på 319 m2 og betaler kr. 100,96 pr. m2. Ved en stigning med 15,5% pr. år fra 2024 og frem til og med 2028 vil vi nå op på en m2 pris på kr. 101,03. Samtidig blev det aftalt at den nye lejekontrakt skulle have en løbetid på 30 år, samt at det skulle indføjes. at vi er sikret adgang til vandet og brug af slæbested, herunder at pladsen foran kajakhotellet skal holdes fri så vi kan komme ud og ind med bådene. Det blev endvidere bekræftet at vi kan benytte slæbestedet i havnen, hvis vi pga. vejrforholdene ikke kan benytte vores egen bro. Endelig blev det oplyst at havnefogeden snarest vil fjerne det jord der ligger op og dækker vores limtræsdragere.
 • Køkkenudvalget har lavet et forslag til et nyt køkken. Det blev besluttet at der skal arbejdes med en løsning, hvor vindfang og bestyrelsesrum inddrages til køkken som foreslået. Det blev også besluttet at der skal arbejdes ud fra anvendelse af den ovn og komfur som fulgte med det køkken vi har fået og at der ikke skal sættes en ovn i væggen ind til motionsrummet. Der er afsat kr. 20.000 til formålet som dels finansieres af tilskud fra Roklubbens Venner og af vores egne midler.
 • Vi har fået bevilget kr. 13.000 af Greve Kommune til en ny bådvogn til den nye inrigger som er ved at blive bygget. Allan vil sørge for indkøb af en bådvogn magen til de seneste vi har fået.
 • Greve Kommune har desuden bevilget kr. 14.000 til anskaffelse af en halvelektrisk palleløfter, som vil gøre det lettere at få bådene ned fra hylderne. Allan og Keld vil gå i gang med anskaffelsen af palleløfteren.
 • I forhold til budget 2024 skal der medtages udgifter til nyt køkken kr. 5300. Lejeforhøjelse til Mosede Havn kr. 5000. Uddannelse af kajakinstruktører kr. 11.000. Restbeløb til ny inrigger kr. 22.250. Restbeløb til palleløfter kr. 3000, plus hvad der måtte komme fra udvalgene mv.

Fra de forskellige udvalg har vi fået følgende tilbagemeldinger:

 • Udvalget for uddannelse og turaktiviteter arbejder med materiale til korttursstyrmænd, roskole og kaniner og de er i gang med at revidere kajakreglementet. Der er desuden planer om at arrangere ungdomssøndage til foråret med det formål at få aktiveret de unge vi har i klubben og få dem til at tage kammerater med.
 • Digitaliseringsudvalget har indhentet tilbud på rokort som anvendes af 90 roklubber. Det kan udover at være ro journal og håndtere regnskab og medlemssystem og kontingentopkrævning. Det bemærkes at vores nuværende ro journal dækker det behov vi har i dag. Det fremsendte tilbud virker ikke overskueligt, hvorfor det besluttes at udvalget skal få mere konkret bud på hvad det koster i forhold til de forskellige elementer det indeholder, så vi bedre kan vurdere hvad vi får for pengene. Det skal ses i relation til at vi i dag ikke har nogen driftsudgifter på dette område. Når det foreligger tages der stilling til det videre forløb. Michael går med i arbejdet.
 • Materialeudvalget har gennemført en række fine forbedringer og har flere opgaver på listen. Jens anmoder udvalget om at fremsende forslag for det kommende år med angivelse af økonomi, så det kan tages med i budgetlægning og prioritering for 2024.
 • Der holdes nyt møde mandag 29/1-24 kl. 19 i klubhuset

Dato for generalforsamling 2024

Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag den 2/3-2024 kl. 10. Efterfølgende afholdes ordinær generalforsamling i Roklubbens Venner.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 1/1-2024 jfr. § 7 stk. 3.

Dagsorden og regnskab vil blive udsendt senest 3 uger inden 2/3-24.

På ordinært valg er kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Det er Michael samt Carsten og Keld. Desuden er Lene på valg som suppleant. Dertil kommer at der skal vælges en ny sekretær for 1 år. Endelig skal det bemærkes at Jens også gerne vil afløses.

Julefrokosten 2023

Årets julefrokost var som sædvanlig med en overflod af dejlige retter som deltagerne havde kreeret. Der var god stemning og Ingrid har taget nogle billeder som vi ser det tydeligt. Hun siger samtidig tak for en hyggelig julefrokost og pakkeleg.

Årets klubinitiativ 2023 ved DFfR Awards Night

Greve Roklub var nomineret til Årets klubinitiativ 2023 ved DFfR’s Awards Night som fandt sted 25/11 i Roskilde Roklub. Kim og Jens deltog og vi var spændte på om det skulle lykkes at vinde prisen. Vi var oppe imod Sorø Roklub og Apenrader Ruderverein og det blev Sorø der vandt. De fik, udover æren og anerkendelsen et gavekort til Eurow til et sæt scullerårer til en værdi på kr. 4500 eller andet roudstyr for samme beløb.

Det var i øvrigt en dejlig aften med fantastisk mad og med optræden af Roskilde Garden, hvor Mette og Josefs søn Magnus var med. Der blev uddelt mange priser og du kan se og læse nærmere om det på roinfo.dk hvor der er flotte billeder.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et lykkebringende nytår med mange gode ro oplevelser forude.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – November – 2 – 2023

Årets klubinitiativ 2023 i DFfR

Greve Roklub er nomineret til Årets klubinitiativ 2023 ved DFfR’s Awards 25/11 som foregår i Roskilde Roklub.

Baggrunden er en indstilling primært fokuseret på vores tiltag med at rekruttere, fastholde og skabe aktivitet for jeres medlemmer i klubben, som tilmed har resulteret i en positiv medlemsvækst i klubben. Indstillingen lægger også vægt på, at det har skabt et godt miljø i klubben, hvor der er kommet en god fællesfølelse.

Vi er oppe imod Sorø Roklub og Apenrader Ruderverein.

Hvem den endelige vinder bliver er op til ro Danmark, som frem til d. 23. november, vil have mulighed for at stemme på den kandidat de synes.

Så det er bare med at gå ind på roning.dk og stemme på Greve Roklub.

En nærmere beskrivelse af arrangementet er som følger:

Dansk Forening for Rosport afvikler – i samarbejde med Roskilde Roklub – DFfR Award Night igen år, den 25. november.

Vi skal igen i år fejre dansk roning, og de resultater som vi har opnået.

Vi håber du vil være en del af festlighederne og hjælpe os med at binde sløjfe på ro-sæsonen 2023, hvor vi skal fejre alle de resultater vi har opnået i dansk roning i årets løb.

Følgende priser bliver uddelt:

 • Pokal til vinderklubben i Motionsturneringen, præsenteret af roinfo.dk – overrakt af HKH Prinsesse Benedikte
 • Årets Klubinitiativ
 • Årets Træner
 • Årets Unge Kaproer – overrakt af HKH Prinsesse Benedikte

Arrangementet starter kl. 18.00 i Roskilde Roklub, Havnevej 47b, 4000 Roskilde

PROGRAM

Kl. 18.00 – Ankomst og velkomstdrink 
kl. 19.00 – Officiel start på Award Night 
Kl. 22.00 – Award Night slutter og HKH Prinsesse Benedikte forlader arrangementet


Priserne vil blive overrakt løbende


Tilmelding til arrangementet inkluderer:

 • Adgang til arrangementet
 • Buffet
 • Fri vand/øl/vin indtil kl. 22.00

Frist for tilmelding den 15. november kl. 23.55. 
Bemærk, at der er et begrænset antal pladser til salg. 
En billet koster kr. 275,00 og kan bestilles på DFfR’s hjemmeside.

Det er også der du skal finde afstemningsrubrikken for hvilken roklub der skal have prisen for Årets klubinitiativ. Så gå ind på roning.dk og stem på Greve Roklub.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – November 2023

.

Brooptagning lørdag 4/11-23 kl. 9

Vi fik ikke taget broen op i forbindelse med standerstrygningen da det blæste voldsomt og vandet skyllede ind over broen, så vi måtte nøjes med at fjerne al den tang som er kommet op på slæbestedet.

Vi prøver igen på lørdag 4/11-23, hvor vejrudsigten er mere gunstig. Så hvis du har tid så kom på lørdag, så vi kan sikre broen for den kommende vinters storm mv. Når vi er færdige så tænder vi grillen og får er par pølser med brød.

Broen har i øvrigt klaret den kraftige storm med glans. Der er ikke nogen tegn på at den har taget skade af det uvejr vi ellers blev udsat for.

Vinteraktiviteter i november

Som det blev annonceret i sidste nyhedsbrev, så sker der en mængde ting i vintersæsonen. Her følger de mange ting som du kan foretage dig i november.

 • Onsdag 1/11-23 kl. 19 – 8GP 1. afdeling 2x (4×500 m)
 • Hver torsdag kl. 18 og 19 – ro-spinning med instruktør v/Kim
 • Hver tirsdag og torsdag kl. 10 – ro-spinning uden instruktør
 • Hver mandag kl. 17 – ro-yoga og mobilitetstræning v/Maria
 • Hver mandag kl. 20 – svømning
 • Hver tirsdag kl. 19 – funktionel træning v/Anja
 • Lørdag 4/11-23 kl. 9 – optagning af bro
 • Onsdag 8/11-23 kl. 19 – fællesspisning og bankospil
 • Lørdag 11/11-23 kl. 9 – Vandretur hvor vi skal finde trolden Oskar
 • Onsdag 15/11-23 kl. 19 – klubaften strik og spil
 • Onsdag 22/11-23 kl. 19 – klubaften med hyggeligt samvær
 • Lørdag 25/11-23 kl. 12.30 – Julefrokost
 • Onsdag 29/11-23 kl. 19 – klubaften med hyggeligt samvær

Man kan blive helt forpustet med de mange muligheder der er og der er noget for enhver smag. Alle aktiviteterne er på holdsport, hvor du kan tilmelde dig.

Bankospil og fællesspisning onsdag 8/11-23 kl. 19

Fællesspisningen og bankospillet 8/11 skal lige have en særlig beskrivelse. Her har Mariann taget tidligt fri fra arbejde, så hun kan lave dejlig mad til os. Når vi har spist er der fine præmier på højkant i det årlige bankospil. Vi spiller om vin, kaffe og lidt godt til mortensaften.

Julefrokost lørdag 25/11-23 kl. 12.30

Den årlige julefrokost er en begivenhed udover det sædvanlige. Her medbringer hver deltager en lækker ret som stilles på buffeten. Der plejer at være overdådigt mange lækre ting at vælge imellem og det i et omfang som mange restauranter ikke kan leve op til.

Vi spiller terningespil om de små gaver som hver deltager har medbragt og desuden er der altid mulighed for at du kan tage noget med til den fælles underholdning.

Når du tilmelder dig på holdsport skriver du samtidig i chatten hvad du medbringer, så det kan blive så varieret som muligt. Hvis du ikke er så ferm til at lave mad, kan du i stedet evt. medbringe brød, smør, snaps eller andet som også er med til at gøre en julefrokost festlig.

Standerstrygning

Der var mødt et talstærkt arbejdshold op til arbejdsdagen op til standerstrygningen. Desværre blev det ikke muligt at få broen op, men der blev malet facade og vinduesrammer. Vinduerne blev pudset – omklædningsrum og toiletter blev rengjort og opholdsrummet og de øvrige rum fik også en grundig rengøring.

Selve standerstrygningen blev fremrykket til kl. 12.30 og her kunne Jens berette om rosæsonen, hvor der blev roet 7395 km ca. 1000 km mindre end sidste år. 53 medlemmer har været på vandet i større eller mindre omfang. De mest flittige var Flemming Lux med 597 km og Katja Aakermark med 578 km.

Der har været nogle gode fællesture på Københavns kanaler og Lyngby sø, ligesom der er roet mange dejlige ture i det daglige farvand.

Vi har fået 4 nye kajakker som blev navngivet i august og der er flere kajakroere som har været på kursus og blevet opgraderet til IPP3 og dermed kan fungere som hjælpeinstruktører.

Endelig har vi fået etableret en række udvalg som i den grad har taget fat med gode initiativer. Det ses i forhold til arbejdsdage på huset – mange flere aktiviteter i vintersæsonen og der kommer uden tvivl flere gode ting ud af det arbejde som er i gang.

Jens takkede for den store indsats som mange medlemmer yder, den er guld værd for klubbens trivsel og virke.

Det hele blev afsluttet med at Josef tog standeren ned og fik den med hjem.

Vindere af pointkaproning

Pointkaproningen er afsluttet. Der blev ikke noget løb 25/10, da det ikke var rovejr og i øvrigt heller ikke muligt at få både i vandet.

Vinderne og klubmestrene i henholdsvis inrigger og kajak blev i 2023

Carsten Lemann Bunch i inrigger med 22 point foran Jonas Jacobsen pg Rosa Møller med henholdsvis 17 og 16 point og

Katja Aakermark i kajak med 20 point foran Gitte Lund Christensen og Søren Binderup Thomsen med henholdsvis 6 og 4 point.

Katja genvandt således mesterskabet og fik overrakt en fin medalje ved standerstrygningen. Carsten må vente med at få sin medalje til han er tilbage fra en velfortjent ferie på Mallorca.

Frivillighedsdag i roklubben

Vi havde 24/10 besøg af 20 unge mennesker fra Greve Gymnasium.

Besøget var i forbindelse med Frivilligdagen, hvor de skulle høre om det at være frivillig og om hvordan det fungerede i vores forening.

Det var hyggeligt og de var meget interesserede og Anja har sagt til dem, at vi forventer at se dem alle til foråret

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – Oktober – 2 2023

Så er vinterprogrammet klar

Det nye udvalg for vinteraktiviteter har lavet et flot program for den kommende vinter. Der er en masse nye tiltag og selvfølgelig fortsætter det vi kender. Det ser ud som følger

Ro-yoga nu mandag kl. 17 – 18

Yoga holder flyttedag fra onsdag til mandag kl. 17:00-18:00 Ro-yoga og mobilitetstræning 

Har du ondt i ryggen, er du stiv i nakken, eller værker skulderen, så kom til yoga og mobilitetstræning i roklubben! Det virker også hvis du slet ikke har ondt, men bare bliver ældre i stedet for yngre.

Der er garanti for efterfølgende velvære i krop og sind, og som bonus har vi det hyggeligt imens. Det er absolut ikke-sved på panden træning, så tag en ekstra varm trøje og måske et tæppe med, udover din yogamåtte (eller alm. liggeunderlag)

8GP – ergometerroning når det er bedst

Vil du være med til at vinde et spritnyt ro-ergometer til klubben? Og har du alligevel tænkt dig at ro lidt (eller meget) ergometer i løbet af vinteren? Så er 8GP lige noget for dig!

Hvis du har prøvet det før, så er du selvfølgelig med igen, og så sender du en besked til Maria Vraa på tlf. 30 93 50 04 om, at du gerne vil være med. 

Denne vinter vil vi arrangere fællesroning, én onsdag hver måned. Fællesroningen er både et tilbud til faste 8GP hold, men også for dem, som bare har lyst til at prøve, eller som ikke allerede har et fast hold. 8GP er for ALLE, uanset om du har roet lidt eller meget, kajak eller inrigger. Hvis du alligevel er i tvivl om det er noget for dig, eller hvis du bare vil høre mere om fællesroningen, så mød op i klubben Det bli’r så godt!

Den første træningsaften er allerede lagt ind på holdsport, nemlig 24/10-23 kl. 19, det er jo ved at være for mørkt til at ro, så hvorfor ikke holde formen ved lige i romaskinen.

”Pensionist” ro-spinning

Tirsdage og torsdage kl. 10:00-11:00. Pensionist eller blot lyst og tid til formiddagstræning. Tilmeld dig på holdsport og forbind træning med hyggeligt samvær i roklubben.

Ro-spinning

Kim sørger for sved på panden til god musik hver torsdag kl. 18 og 19.15. Ergometerroning og et godt fællesskab, hvor ro-formen holdes ved lige eller bygges op. Kim er super god til at skabe god stemning og lave et godt program med intervaller og udfordringer, som alle kan være med på.

Funktionel træning – bliv stærk i hverdagen og på vandet

Tirsdage kl. 19:00-20:00 kommer vinteren til at byde på træning for alle aldre og niveauer.

Der bliver trænet med og uden vægte, tunge og lette. Høj og lav puls og sved på panden. Funktionel træning handler om at få rørt sig ud fra det niveau man er på og udfordret, så kroppen bygger sig stærkere til hverdagens aktiviteter. Der vil naturligt være en særlig opmærksomhed på de muskelgrupper, der anvendes både i inrigger og kajak.

Så vil du være stærkere til næste rosæson eller bare vedligeholde den gode form, så kom og vær med. Det bliver med grin og hyggeligt samvær. Hvis du har spørgsmål til træningsformen så spørg Anja Revall tlf. 28 78 62 94.

Svømning

Svømmesæsonen er i gang – der er svømmetid hver mandag kl. 20:00-21:00.

Svømningen kører over hele vinteren frem til udgangen af april måned, dog undtaget mandage i skoleferierne, dvs. efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.  Alle dage vil blive skrevet på holdsport, hvor man skal tilmelde sig.

For at få adgang til svømmehallen skal du have et svømmebånd. Hvis du har et fra tidligere år kan det fortsat anvendes. Hvis du ikke har et kan du få det hos Lene. Der skal betales et depositum på kr. 50 for båndet. Lene kan kontaktes på tlf. 21 27 07 81.

Det er god motion at svømme og samtidig kan du aflægge din svømmeprøve så du er klar til komme på vandet næste år.

Aktive lørdage

De gode gåture skal igen i den kommende vintersæson også være omdrejningspunkt for hyggeligt samvær.

Lørdags gåtur ”Find en Trold”

Den 2. lørdag i hver måned i vintersæsonen er der gåtur.

Vi mødes i klubben og kører samme til et område, hvor der findes ”Trolde”.

Troldene findes:

 1. Oscar Under broen (Ishøj)
 2. Glade Anders og Månemor (Hedeland)
 3. Thomas på bjerget og lille Tilde ved mosen (Vallensbæk)
 4. Bakke Top Trine (Hvidovre/Avedøre)
 5. Teddy venlig (Høje-Tåstrup)

For dem der ikke ”tør” møde troldene vil den aktive lørdag byde på mulighed for fællestræning ved klubhuset.

Klubaften – hver onsdag kl. 19.

Onsdagene bliver de dage, hvor der bydes op til hygge i klubhuset.

Ca. hver den 1. onsdag i måneden er der fællesspisning – i november er det 8/11 og hvor vi også spiller banko.

Onsdags-Hygge

Kom i Greve Roklub onsdag aften til: Spil – strik og drik

Onsdags-Hygge byder på strik og hækling, for øvede eller nybegyndere, der bare vil prøve. Vi står til rådighed med hjælp. Kom og vær med.

Hvis man ikke har lyst til at strikke eller hækle, så er der mulighed for at spille kort, dart eller rafle.

Hvis man ikke strikker eller vil lære det og ej heller orker spil, men ser sig selv som en fantastisk kaffe/te drikker, kan man sagtens komme og være med og skabe hygge og deltage i snakken om løst og fast.

Der vil være kaffe på kanden, og vi skiftes til af tage kage med.

Datoer der skal krydses i kalenderen nu er:

November: 1.8’er Grand Prix 8. Fællesspisning og banko 11. Aktiv lørdag 15. Strik og spil 22. Klubaften 25. Julefrokost 29. Klubaften  December: 2. Aktiv lørdag 6. Gløgg og æbleskiver 9. Aktiv lørdag 13. 8’er Grand Prix 20. Strik og Spil  
Januar: 3. 8’er Grand Prix 10. Nytårskur med bobler 13. Aktiv lørdag 17. Klubaften 24. Klubaften 31. Klubaften  Februar: 7. Strik og spil 10. Aktiv lørdag 14. 8’er Grand Prix 28. Klubaften  
Marts: 6. Klubaften 9. Aktiv lørdag 13. 8’er Grand Prix 20. Strik og spil 27. Klubaften 

Alle dage vil blive oprettet på Holdsport, men det er kun nødvendigt at tilmelde sig til de arrangementer, hvor der er spisning, så vi kan have mad nok til alle. Det er målet og hensigten at vi mødes og har et godt samvær og deltager i det omfang vi har lyst til.

Vinterbadning

Som en sidste aktivitet har vi jo også mange friske vinterbadere som mødes og nyder vandet, jo koldere des bedre. Vil du vide mere om dette så kontakt Kirsten Juelsgaard tlf. 26 44 23 92.

Standerstrygning lørdag 28/10-23 kl. 14.30 og arbejdsdag kl. 8.30

Som nævnt ovenfor nærmer vi os tiden hvor det er ved at være slut med rosæsonen og 28/10-23 kl. 14.30 sætter vi punktum for rosæsonen 2023. Vi stryger standeren og bagefter bliver der serveret grillpølser mv. til de fremmødte.

Men inden vi når så langt skal vi have taget broen ned, så den ikke tager skade i den kommende vinter. Desuden skal vi have gjort rent i klubhuset og gjort klart til de mange vinteraktiviteter.

Så vi møder op allerede kl. 08.30 til lidt morgenbrød og fordeling af opgaver.

Pointkaproning 2023

Efter 8 aftener med kaproning er stillingen som følger:

Inrigger

Resultat 24/5 + 7/6 + 21/6 + 9/8 + 23/8 + 6/9 + 20/9

Carsten Lemann Bunch4+1+2+3+4+4+4 = 22
Jonas Jacobsen1+4+4+4+4 = 17
Rosa Møller1+4+3+4+4 = 16
Jens Revall3+4+4+4 = 15
Curt Sørensen1+3+3+4+4 = 15
Anne Mette Ojeda1+2+4+4+4 = 15
Pernille Kjeldsen3+4 = 7
Ingrid Madsen4+1 = 5
Michael Brandt3+1 = 5
Michael Kjeldsen3
Sanne Møller1

Kajak

Resultat 24/5 + 7/6 + 21/6 + 12/7 + 23/8 + 6/9 + 4/10

Katja Aakermark4+4+4+4+4 = 20
Gitte Lund Christensen3+3 = 6
Søren Binderup Thomsen2+2 = 4
Kim Højgaard Ravn4
Mogens Wulff4
Tanja Frej Aasted1
Gry Lærke Jensen1

Der en gang tilbage, nemlig 25/10 hvor der skal dystes om point inden standerstrygningen.

Fællesspisning 25/10 kl. 19

Sidste fællesspisning i denne rosæson er 25/10, hvor det er Enrique som laver dejlig mad, det bliver denne gang chili con carne med ris og salat så skriv det allerede i kalenderen, for kvaliteten og hyggen er altid i top. Tilmelding er som sædvanlig på Holdsport eller ved kontakt til Jens Revall.

Skriv også 8/11 ind i kalenderen for der har vi også fællesspisning med Mariann som kok og bagefter skal vi have det årlige bankospil med fine præmier.

Hvem skal have flidspokalen for 2023

Hvert år finder vi frem til et medlem som har ydet en særlig indsats og/eller har vist stor interesse for klubbens virke. Vedkommende får sit navn indgraveret i flidspokalen og kan have den stående i det kommende år.

Vi vil derfor gerne have forslag til hvem I medlemmer syntes har gjort sig særligt bemærket til at få flidspokalen. Der er helt sikkert mange at vælge imellem og derfor vil tilkendegivelser fra Jer være velkomne. Skriv til Jens hvem I peger på, gerne med en kort motivering for herfor.

Stor aktivitet på arbejdsdagen

Der var stort fremmøde af flittige medlemmer på en fantastisk dag 30/9, hvor billeder taler for sig selv. Der blev arbejdet, hygget og grinet og resultatet blev virkeligt godt. Tak til Bygge og materialeudvalget for initiativet. Vi fortsætter 28/10.

Stemningsbilleder fra nogle efterårsture

Og så lige et billede hvor det viser sig at være vanskeligt at komme på vandet, i hvertfald uden at få våde fødder.

Nyt fra digitaliseringsudvalget

Vi er ved at undersøge om man generelt kan betale via MobilePay i klubben.

Anja og Katja har besøgt Vallensbæk kano og kajakklub. De bruger rokort og de er meget begejstrede. Vi prøver at få et møde med leverandøren til rokort for en præsentation af produktet, herunder mulighed for import af historiske data mv. Derefter vil vi bede om et konkrete tilbud.

Vi arbejder på at opdatere Facebook og hjemmesiden samt muligheden for at få en Instagram konto.

På vegne af digitaliseringsudvalget

Malene Nørgaard

Nyt fra kajakområdet

Gitte har nu fået solgt en af vores gamle turkajakker – Fiskene – og pengene er blevet brugt til indkøb af to wingpagajer.

Desuden har vi haft besøg af en ekstern instruktør som har instrueret vores team som er i gang med at blive opgraderet til IPP3 niveau.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – Oktober 2023

Svømning hver mandag fra 2/10-2023

Så starter svømning igen. Vi svømmer hver mandag i Greve Svømmehal fra kl. 20 – 21, med første gang 2/10. Svømningen kører over hele vinteren frem til udgangen af april måned, dog undtaget mandage i skoleferierne, dvs. efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.  Alle dage vil blive skrevet på holdsport, hvor man skal tilmelde sig.

For at få adgang til svømmehallen skal du have et svømmebånd. Hvis du har et fra tidligere år kan det fortsat anvendes. Hvis du ikke har et kan du få Hos Lene Petersen. Der skal betales et depositum på kr. 50 for båndet.

De første to mandage vil Lene være tilstede i svømmehallen fra kl. 19.30 og sælge svømmebånd og informere nye medlemmer om forholdene. Hvis du ikke kan møde en af disse dage så kontakt Lene på tlf. 21270781 og aftal nærmere.

Det er god motion at svømme og samtidig kan du aflægge din svømmeprøve så du er klar til komme på vandet næste år.

Standerstrygning lørdag 28/10-23 kl. 14.30

Vi nærmer os tiden hvor det er ved at være slut med rosæsonen og 28/10-23 kl. 14.30 sætter vi punktum for rosæsonen 2023. Vi stryger standeren og bagefter bliver der serveret grillpølser mv. til de fremmødte.

Men inden vi når så langt skal vi have taget broen ned, så den ikke tager skade i den kommende vinter. Desuden skal vi have gjort rent i klubhuset og gjort klart til de mange vinteraktiviteter.

Så vi møder op allerede kl. 08.30 til lidt morgenbrød og fordeling af opgaver. Se i øvrigt nærmere herom i artiklen fra bygge- og materialeudvalget.

Pointkaproning 2023

Efter 7 aftener med kaproning er stillingen som følger:

Inrigger

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23 + 9/8-23 + 23/8-23 + 6/9-23 + 20/9-23

Carsten Lemann Bunch4+1+2+3+4+4+4 = 22
Jonas Jacobsen1+4+4+4+4 = 17
Rosa Møller1+4+3+4+4 = 16
Jens Revall3+4+4+4 = 15
Curt Sørensen1+3+3+4+4 = 15
Anne Mette Ojeda1+2+4+4+4 = 15
Pernille Kjeldsen3+4 = 7
Ingrid Madsen4+1 = 5
Michael Brandt3+1 = 5
Michael Kjeldsen3
Sanne Møller1

Kajak

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23 + 12/7-23 + 23/8-23 + 6/9-23

Katja Aakermark4+4+4+4 = 16
Gitte Lund Christensen3+3 = 6
Søren Binderup Thomsen2+2 = 4
Kim Højgaard Ravn4
Mogens Wulff4
Tanja Frej Aasted1
Gry Lærke Jensen1

Der resterer 2 gange hvor der skal dystes om point inden standerstrygningen, så der kan sagtens nå at ske ændringer på resultatet om hvem der skal være individuel klubmester 2023

Fællesspisning og pointkaproning

I oktober bliver der pointkaproning 2 gange med efterfølgende klubaften og fællesspisning. Den 4/10 er det Kirsten der står for maden og kræser for os, og sidste gang i denne rosæson er 25/10, hvor vi håber at Mariann atter kan være med igen. Menuen kommer senere, men skriv det allerede i kalenderen, for kvaliteten og hyggen er altid i top. Tilmelding er som sædvanlig på Holdsport eller ved kontakt til Jens Revall.

Fællestur til Lyngby sø, Bagsværd sø og Furesøen

Ingrid har skrevet nedenstående og taget de flotte billeder:

Så smuk en efterårsdag der var valgt til en tur på Lyngby, Bagsværd og Furesø.

Vi lånte båd i Lyngby roklub 🤩, nød at se alle de ungdomsroere, der gled let og elegant afsted i sculler.

Med mere adstadigt tempo besigtigede vi Bagsværd sø hvor der senere skulle være sprint i kano og kajak.

Smuk tur op ad Mølleren inden vi fik hevet fireren over slusen 💪💪💪💪💪

Rundt på Furesøen fortalte Curt mange spændende ting fra sit barndoms område. En kaffepause og badetur blev det også til.

Hvilken fantastisk dejlig dag med gode rovenner 🤩

Nyt fra udvalgsarbejdet

Der har allerede været godt gang i de forskellige udvalg som blev etableret på medlemsmødet 15/8. Her følger det som er kommet ud af arbejdet indtil nu.

Bygning og Materialeudvalg

Udvalget har udarbejdet følgende plan:

Vi tog udgangspunkt i beskrivelsen formål og opgaver for udvalget

 Vi har en forventning om, at medlemmerne som hidtil melder til Allan, hvis robåde, kajakker, bådvogne mm. Er beskadiget. Det skal dog bekræftes, at Allan indvilliger i denne aftale.

 Redningsveste tjekkes i februar 2024

 Vedligeholdelse af klubben: Se nedenstående

 Keld vil fortsat være ansvarlig for indkøb af diverse jf. sidste punkt i opgavebeskrivelse

Den 28/10-2023 i forbindelse med standerstrygning inviterer vi til hovedrengøring, afrensning af alger på terrassen og nedtagning af bådebro, inkl. morgenbrød og let frokost

Den 30/9-2023 har vi arbejdsdag kl. 8.30- 16.00

Her er der en række arbejdsopgaver som skal løses jfr. nedenfor:

”Need to do”

Gelænder fra havnen op til tarassen ca. kr. 500,-

Klubhus males udvendigt vigtigst er siden med nye vinduer ca. kr. 3000,-

Tjekke tagrender

Sikre terrasse hertil skal bruges skruer 90-100 mm ca. kr. 200,-

Elinstallation i dameomklædning

”Nice to do”

Saunaovn, som er mere energirigtig

Klapborde til ”stuen” (udskiftning af de tunge borde, som vi har i dag).

Tørrestativ til håndklæder kr. ca. 500,-

Borde og bænke udenfor slibes og males kr. ca. 1000,-

Endelig har Tina og Olav modtaget et tilbud om at vi kan få deres køkken mod selv at tage det ned og hente det.

Det er fastsat til den 26/9-2023 kl. 17-20, hvor vi skal bruge ca. 6 personer + 2 x trailere til at tage køkkenet ned.

Inden denne dag skal der laves en grundig oprydning og udsmidning i køkken og træningsrum.

Bestyrelsen har givet nedenstående tilbagemelding på den gode plan der er lavet:

Det er et fint oplæg der er lavet. Med hensyn til de opgaver som I gerne vil sætte i gang, er der taget initiativ til at få malet facaden ud mod havnen. Der er indkøbt en bøtte maling til formålet. Med hensyn til maling af resten af huset, skal det oplyses at det ikke er mere end 5 – 6 år siden hele huset blev malet, så det trænger måske ikke så meget lige nu.

De andre opgaver lyder fornuftige og omkostninger hertil burde ligge indenfor det nuværende budget, så det er bare at gå i gang. 

I forhold til sauna og nye borde, og for den sags skyld også nye stole, vil det være godt hvis I kan få lavet et prisoverslag så vi kan tage det med når vi skal lave budget for 2024 eller på anden måde finde økonomi til det. Det ville også være dejligt hvis I kunne lave et prisoverslag på renovering af vaskepladsen foran bådehallen. Den trænger meget.

Vinteraktivitetsudvalg

Udvalget har holdt møde og det forlyder at de barsler med planer om at der skal være klubaktivitet hver onsdag aften, dvs. også de onsdage hvor der ikke allerede er planlagt klubaften. Det vil f.eks. dreje sig om strikkeaftener og andet. Desuden vil de nuværende aktiviteter såsom rospinning, ro-yoga, vandreture og svømning fortsætte. Dertil kommer et nyt tiltag nemlig styrketræning. Desuden skal vi også i denne vinter deltage i ottergrandprix. Udvalget kommer med en mere detaljeret plan i løbet af oktober så det er klart til vintersæsonen starter efter standerhejsningen.

Sociale aktiviteter

Dette udvalg har også holdt møde og her er de kommet frem til at fortsætte med klubaftener og fællesspisning som hidtil og desuden holde julefrokost 25/11-23. Udvalget vil forsøge at få lavet nogle foredrag på klubaftenerne i februar og marts om emner indenfor klubbens interessesfære. Hvis der blandt medlemmerne er kendskab til gode emner og foredragsholdere må I meget gerne kontakt Anja Revall eller Curt Gyde Sørensen herom.

Digitaliseringsudvalg

Udvalget holdt møde 6/9, men redaktionen har desværre ikke modtaget noget nærmere om hvad der er blevet besluttet endnu, så det vi have til gode i næste nyhedsbrev.

Møde med Mosede Havn

Bestyrelsen har haft et møde med Mosede Havn 11/9-23. Formålet med mødet var at få afklaret nogle af de problemer vi er støt på hen ad vejen. Her følger et kort referat af mødet til orientering.

Vedr. fastlæggelse af det areal vi lejer og kan disponere over blev det oplyst at det udelukkende drejer sig om det areal som dækkes af vores hus, platform og rampe samt containeren med kajakhotellet. Adgangsvejen ned til bådebroen samt flisearealet foran kajakhotellet er fællesareal og kan bruges af alle.

Der var dog en klar forståelse for at det er vigtigt at arealet holdes frit, så vi kan komme uhindret ind og ud af kajakhotellet samt få vores både i vandet.

Havnen vil meddele dette overfor de andre brugere af området, så vi alle kan fungere tilfredsstillende med vores aktiviteter.

Vedr. placering af vores trailere har vi haft kontakt til en af fiskerne om at kunne stille dem på det areal han disponerer over. Der er endnu ikke kommet en tilbagemelding herom. Hvis det ikke er en mulighed aftales det at vores trailere kan placeres først for på arealet ved Mosede Havnevej, hvor de står nu.

Vedr. fjernelse af affald, grus og sten op til vores hus, fra Røg og Vin, blev det aftalt at Havnen tager kontakt til ejerne og beder dem om at rydde op og fjerne det jord mv. som dækker vores konstruktion. Det er vigtigt at dette sker så der kan komme luft og være frit ind under huset, så de bærende limtræsbjælker ikke ødelægges.

Vedr. løsning på glatte flader på rampen blev det oplyst at havnen til næste forår vil male rampen med epoxy blandet med grus, så overfladen bliver mere ru og nemmere at renholde. Det blev også aftalt, at der bliver lagt en riflet jernplade over revnen i betonen på det venstre slæbested. Det vil betyde at vores bådvogne ikke sætter sig fast når vi kører dem ned i og op af vandet.

Vedr. Greve Roklubs repræsentation i Mosede Havn, blev det oplyst at medlemskab af Mosede Havn er personligt og noget som godkendes særskilt af bestyrelse og efterfølgende generalforsamling. Det vil således for roklubbens vedkommende være den person som roklubben udpeger som repræsentant der kan deltage i arrangementer som f.eks. generalforsamling og hvis det ikke er muligt så kan denne give fuldmagt til et andet medlem af havnen. Havnen vil undersøge nærmere om det kan ændres i forhold til Greve Roklub, men tvivler på det er muligt.

Vedr. vores nuværende lejekontrakt, havde Mosede Havn et ønske om at vi så på vores nuværende lejekontrakt, som udløber med udgangen af 2023 og derfor skal fornyes for endnu en periode.

Vi fik oplyst at vi for de ca. 419 m2 som vi råder over betaler ca. kr. 50 pr. m2 i leje og at det beløb var ca. det halve af hvad andre lejere på havnen betalte.

Havnen havde et ønske om at vores leje skulle reguleres så den kom på samme niveau som SGS, dvs. en forhøjelse på ca. 100%. De foreslog at stigningen kunne foregå over en periode på 5 år, så det ikke blev en for voldsom økonomisk belastning for roklubben her og nu.

Det blev aftalt at vi tænkte over havnens udspil og gav en tilbagemelding senest til november 2023.

Bestyrelsen vil på sit næste møde tage stilling til spørgsmålet om forhøjelse af lejen.

Formiddagstur til Greve Marina (Hundige Havn)

Hvilken skøn tirsdags tur med Greve og Krogård på vandet.På turen så vi sælen, springende fisk (makrel eller foreller) og i Greve Marina mange stære og svaler. Oplevelsesrig tur 🤩🤩🚣‍♂️🚣‍♂️🚣‍♂️. Vi sluttede af med at Lene og Linus, der lige havde været forbi dyrehospitalet.

Jens Revall

NYT FRA GREVE ROKLUB – September 2023

Navngivning af nye kajakker

Det var en festlig og dejlig dag da vi kunne få navngivet vores fire nye kajakker. Kajakudvalget har gennem vinteren og foråret arbejdet intenst på at finde nogle velegnede kajakker som var lettere brugt og som kunne anskaffes til en fornuftig pris. Valget af kajakker giver os en større variation af materiel og mulighed at både øvede og nybegyndere kan få glæde af at ro kajak.

Vi havde sat kr. 15000 af i budgettet til formålet og var dertil så begunstigede at vi fik yderligere kr. 15000 fra puljemidlerne, så det har været muligt at få fire kajakker.

Vi er fortsat med at finde navne indenfor den nordiske mytologi og selve navngivningen blev foretaget af Curt Gyde Sørensen, Gitte Lund Christensen, Katja Åkermark og Kim Boyborg som det fremgår at billederne.

Der blev holdt nogle fine taler og kajakkerne fik følgende navne:

VIDAR, som blev navngivet at Curt, står for Den sejrrige, den vidt herskende og tavse.

IDUN, som blev navngivet af Gitte, står for Den fornyende, ejer de gyldne livsæbler som holder aserne og asynjerne unge og friske.

FRIGG, som blev navngivet af Katja, står for Den elskede asynje, gift med Odin. Gud for kilder, den fri natur, ægteskabet og fødende kvinder.

BALDER, som blev navngivet af Kim, står for Den stærke og smukke, lyser og rene søn af Frigg og Odin. Gud for retsvæsen.

Efter dåben blev der serveret et glas ’bobler’ og så fortsatte aftenen ellers med god mad og hygge. Alt i alt var det en dejlig aften for medlemmer som kom forbi og var med.

Medlemsmøde i Greve Roklub 22/8-23

Der var mødt 26 engagerede medlemmer op til medlemsmødet som havde til formål at skabe mere dynamik og involvering fra medlemmerne til driften og udviklingen af Greve Roklub.

Carsten indledte med at gennemgå bestyrelsens forslag til udvalg og understregede at der ikke er tale om et endeligt kommissorium for udvalgenes arbejdsområder. Udvalgene skal være selvstyrende og fungere indenfor den overordnede ramme der er sat, men der er intet til hinder for at der sker overlap på enkelte områder. Det skal blot koordineres udvalgene imellem og med bestyrelsen.

De enkelte udvalg vælger en talsperson/tovholder som kan deltage i bestyrelsesmøderne. Her kan der også fremlægges ønsker og forslag som skal medtages i budgettet.

Efter nogle gode input fra medlemmerne undervejs blev der meldt ind hvem der ville deltage i det videre arbejde. Det skal her understreges at der er tale om en proces, som over tid forhåbentlig vil forme og udvikle roklubben og skabe fællesskab, aktivitet, udvikling og ejerskab til det som Greve Roklub står for.

Bestyrelse
Uddannelse og turaktiviteterMateriel og bygningerDigitaliseringVinter-aktiviteterSociale aktiviteter og sponsorer
Curt Gyde Sørensen Gitte Lund Christensen Steffen Beck Anja Revall (ungdom) Anne-Mette Ojeda Michael Brandt Carsten Lemann BunchKeld Nørmølle Gry Lærke Jensen Tina Brusen Tanja Frej Bonnie Sindholdt Olav Brusen Kasper Drejsanger Jesper FrejMichael Kjeldsen Line Jepsen Josef Büker Malene Nørgaard Katja Åkermark Anja KitchingMaria Vraa Schouw-Petersen Anja Revall Sanne Møller Agnes VargaJens Revall Anja Revall Curt Gyde Sørensen

Det blev efterfølgende aftalt at de personer der er markeret med fed type er tovholdere for udvalget og at de indenfor de næste par uger samlet udvalget for at få startet processen.

Samtidig meldes datoen ud til medlemmerne via vores facebookside så det er muligt for de som ikke var med til mødet, men som gerne vil bidrage med input eller deltage, kan henvende sig til Carsten. Det bliver spændende følge udviklingen.

Bookingkalender til klubhuset på Holdsport

Der er som noget nyt etableret en bookingkalender på Holdsport. På den måde kan alle medlemmer se, om klubhuset er optaget på et tidspunkt, hvor man eksempelvis selv havde tænkt sig at tage ned i klubhuset og gå i krig med romaskinerne.

Typiske bookninger vil være bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og udlejning til eksterne.

Booking i kalenderen sker via henvendelse til Carsten eller Jens.

Pointkaproning 2023

Efter 5 aftener med kaproning er stillingen som følger:

Inrigger

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23 + 9/8-23 + 23/8-23

Jens Revall3+4+4+4 = 15
Carsten Lemann Bunch4+1+2+3+4 = 14
Rosa Møller1+4+3+4 = 12
Curt Sørensen1+3+3+4 = 11
Anne Mette Ojeda1+2+4+4 = 11
Jonas Jacobsen1+4+4 = 9
Ingrid Madsen4+1 = 5
Michael Brandt3+1 = 5
Pernille Kjeldsen3
Michael Kjeldsen3
Sanne Møller1

Kajak

Resultat 24/5-23 + 7/6-23 + 21/6-23 + 12/7-23 + 23/8-23

Katja Aakermark4+4+4+4 = 16
Gitte Lund Christensen3+3 = 6
Søren Binderup Thomsen2+2 = 4
Kim Højgaard Ravn4
Mogens Wulff4
Tanja Frej Aasted1
Gry Lærke Jensen1

Der resterer 4 gange hvor der skal dystes om point inden standerstrygningen, så der kan sagtens nå at ske ændringer på resultatet om hvem der skal være individuel klubmester 2023

Fællesspisning og pointkaproning 6. og 20/9-23

I september bliver der pointkaproning 2 gange med efterfølgende klubaften og fællesspisning. Den 6/9 er det Enrique der står for maden og han har allerede annonceret at det bliver kylling m/hvidløg og lækkert tilbehør. Den 20/9 er det Kirsten der kræser for os. Menuen kommer senere, men skriv det allerede i kalenderen, for kvaliteten og hyggen er altid i top. Tilmelding er som sædvanlig på Holdsport eller ved kontakt til Jens Revall.

Fællestur til Lyngby sø, Bagsværd sø og Furesøen 16/9-23 kl. 08.45

Næste gang vi skal ud og opleve andre rofarvande bliver lørdag 16/9, hvor vi låner både i Lyngby Dame Roklub. Vi tager først en tur ud på Bagsværd Sø og får lidt fornemmelse af hvad der foregår på kaproningsbanerne. Bagefter skal op ad Mølleåen og videre over til Furesøen. Her ror vi rundt, lidt afhængig af vind og vejr og vender så tilbage til Mølleåen og Lyngby Sø. Det er en tur alle kan være med på også kajakroere. Vi skal dog selv medbringe kajakker.

Skriv det ind i kalenderen og tilmeld dig på Holdsport.

Bestyrelsesmødet 15/8-23

Fra Bestyrelsens møde skal følgende bemærkes:

 • Uddannelse til kajak instruktører

Der er behov for mere undervisning af de medlemmer som har fået status som IPP 3, så de kan blive opgraderet til at fungere som instruktører. Det blev besluttet at give en ramme på op til kr. 5000 til dette formål, så vi dermed kan opnå at få flere fuldt ud fungerende kajakinstruktører.

 • Anskaffelse af ny lift og bådvogn

Vores nuværende lift til at løfte både op og ned fra hyldeknægtene er slidt og tung af arbejde med. Vi har derfor ansøgt Greve Kommune om penge til indkøb af en halvelektrisk palleløfter, som kan løfte op til 1000 kg til erstatning af den nuværende lift. Der er søgt om kr. 14000 og givet tilsagn om en egenbetaling på kr. 3500.

Vi har ligeledes søgt Greve Kommune om kr. 12500 til indkøb af en ny bådvogn til den båd som vi har i ordre hos Agerbirks Bådevært.

I forhold til bådvogne blev det oplyst at forhjulene på de vogne som Greve og Krogård ligger på er for små og ønskes udskiftet så det bliver nemmere at trække bådene op. Allan vil se nærmere på løsning af det problem.

 • Kajakhotellet

Der er pt. ikke flere ledige pladser i Kajakhotellet. Det besluttes at Sussie fremover skal inddrages når der kommer henvendelse om plads i hotellet, da hun er den som bedst kender til belægningen. Sussie vil også påtage sig evt. fremvisning mm. til nye lejere.

Det aftales at vi skal forsøge at få placeret vores to dobbeltkajakker i hotellet, så der er bedre plads til de kajakker der ligger i bådhallen.

Der er kommet en del kajakker i kajakhotellet som er for store til at kunne være i de pladser der er lavet. De er i stedet hængt op på væggene. Der er ikke plads til flere kajakker på væggene og det aftales at vi bruger bøjler til at hænge dem op på i stedet for de nuværende hyldeknægte. Det giver bedre plads. Allan vil sørge for at det bliver ordnet. Desuden aftales det at Allan nummerer de forskellige pladser så vi fremover kan registrere alle kajakker på den nummererede plads de har fået tildelt.

 • Nyt køkken

Det foreslås at arbejdet med at få moderniseret vores køkken inkluderes i udvalget for materiel og bygninger som forhåbentlig bliver dannet på medlemsmødet. Allan har på Facebook åbnet for forslag og indlæg fra medlemmerne til hvordan et nyt køkken kan etableres og der har allerede været en række kreative ideer, som bl.a. inddrager motionsrummet og bytter rundt på det og det nuværende køkken.

 • Ny bro til vinterbaderne!

Der har været møde med vinterbaderne og havnen om anlæggelse af en ny badebro ud fra havnen. Konklusionen på dette møde blev at Mosede Havn ikke har noget imod at der kommer en badebro til vinterbaderne. Det blev foreslået at den blev etableret på sydsiden af havnen ved det slæbested der findes, i stedet for på nordsiden parallelt med vores bro, som oprindeligt ønsket af vinterbaderne.

Konklusionen blev at Lone og Poul Erik arbejder videre med at få en bro på sydsiden, da det på længere sigt giver de bedste udviklingsmuligheder.

 • Kæntringsøvelse

Det aftales at Lene ved næste møde med svømmehallen forsøger at få sat en lørdag eller søndag af i den kommende vinter til kæntringsøvelse for både kajak og inrigger.

 • Næste møde holdes onsdag 1/11-23 kl. 19 i klubhuset.

Fællestur til Københavns Kanaler 26/8-23

Vi havde endnu en fantastisk tur til København. Vi lånte en to-årers og fire-årers inrigger i ARK og gjorde os klar til en tur gennem alle de hyggelige kanaler. Stor var overraskelsen så da vi kunne konstatere at det ikke var muligt at komme gennem Frederiksholms Kanal og ind og se Christiansborg og Holmens Kirke fra vandsiden. Der var et stort svømmestævne i rundt om Slotsholmen, så vi måtte videre ud mod Langelinie.

Her roede vi ind i Frihavnen for at se den ’falske havfrue’. Der var de forskellige Amager roklubber ved at gøre klar til at skulle ro Amager Regatta, så det var godt kom forbi inden de var begyndt. Derfra gik turen over til Trekroner, hvor frokosten blev nydt i fulde drag.

Efter frokost gik det tilbage mod ARK. Vi var lige ved at få en der prøvede bungyjump i hovedet, men heldigvis kom vedkommende ikke helt ned i vandet. Det var begyndt at blæse kraftigt og vi havde stiv modvind. Turen gik om bag Operaen og videre gennem Christianshavns Kanal hvor der var kaffe- og kagepause.

På det sidste stykke hjem lokkede Flemming Stine og Jens til at prøve en nyåbnet kanal forbi Fisketorvet. Det gik ganske fint indtil vi kom til en meget lav bro, hvor det var nødvendigt først at tage flag og stander af inden vi kunne passere. Der var så lavt at vi måtte ligge helt ned i båden og passe på vi ikke stødte hovedet på nogle rør. Det lykkedes og vi kom ud i havnen igen lige overfor ARK.

Det var som sædvanlig en dejlig tur godt vejr og højt humør.

Jens Revall